Σε παγκόσμιο επίπεδο, τέτοιες συμφωνίες περιλαμβάνουν τη Σύμβαση για την Παγκόσμια Κληρονομιά (Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, 1972), την Agenda 21 (1992), τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (1992), το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος από τις Δραστηριότητες που σχετίζονται με τη γη (1995) και το Σχέδιο Εφαρμογής της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Αειφορική Ανάπτυξη (2002). Επίσης, οι περιφερειακές συμφωνίες όπως είναι η Σύμβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος στην Περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (1975, αναθεωρήθηκε το 1992) και η Σύμβαση για την Προστασία της Μεσογειακής Θάλασσας ενάντια στη Ρύπανση (1976, διευρύνθηκε για να περιλάβει π.χ. παράκτιες περιοχές, το 1995).