Στο Συνέδριο των Μερών της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα συμφωνήθηκε ένας "Ενδεικτικός κατάλογος (μη εξαντλητικών) παραδειγμάτων λειτουργιών του φυσικού περιβάλλοντος, οι οποίες άμεσα (χλωρίδα και πανίδα) ή έμμεσα (υπηρεσίες που παρέχουν τα οικοσυστήματα) προκύπτουν από τη βιολογική ποικιλότητα" (Απόφαση COP VI/7, Appendix 3). Ο κατάλογος περιλαμβάνει αρκετές λειτουργίες οι οποίες σχετίζονται με τις παράκτιες περιοχές και συνεισφέρουν στον αειφορικό παράκτιο τουρισμό.

Συνοπτικά, είναι:

I Λειτουργίες παραγωγής:

  1. Φυσική παραγωγή
  2. Ανθρωπογενής παραγωγή βάσει της φυσικής παραγωγής
  3. Φέρουσες λειτουργίες

II Διαδικαστικές και ρυθμιστικές λειτουργίες:

  1. Λειτουργίες σχετικά με τη γη:
  2. Λειτουργίες σχετικά με το νερό:
  3. Λειτουργίες σχετικά με τον αέρα:
  4. Λειτουργίες σχετικά με τη βιοποικιλότητα
  5. Λειτουργίες σχετικά με κάποια σπουδαιότητα: