Βρίσκεστε εδώ: / Μελέτη Περιπτώσεων / Belek - Τουρκία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λέξεις-κλειδιά

Αειφόρος τουρισμός, ιδιωτικοί επενδυτές, συμμετοχή εμπλεκόμενων ομάδων, συνεργασία παραγόντων

Ποιος, Πού , Πότε

Συντονιστικός φορέας: Οργανισμός Τουριστικών Επενδυτών του Belek (Betuyab). Το Betuyab αποτελεί ένα διαχειριστικό οργανισμό που ιδρύθηκε το 1988 από επενδυτικές εταιρείες της περιφέρειας με την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο κατέχει επίσης ηγετικό ρόλο. Κάθε εταιρεία η οποία επενδύει στο Κέντρο Τουρισμού του Βelek, υποχρεούται να γίνει μέλος του Betuyab.

Τοποθεσία: Αντάλεια, Serik, Τουρκία

Πότε: Η διαδικασία ξεκίνησε το 1988 και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Πώς

Οι στόχοι και οι δραστηριότητες του Betuyab πραγματοποιούνται με τη συνεργασία ανάμεσα στους επενδυτές, στους τοπικούς κατοίκους, τις επίσημες οργανώσεις και φορείς, καθώς και τα αρμόδια υπουργεία (Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δασών, κ.λπ.). Επιπλέον, στις προσπάθειες αυτές παρείχαν στήριξη συμβουλευτικές υπηρεσίες ποικίλων πανεπιστημίων, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Hacettepe και το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Κατά την έναρξη του έργου, το κάθε μέλος του Betuyab έδωσε ένα μερίδιο συμμετοχής σε υποδομές, και από τότε καθιερώθηκε μια μηνιαία συνδρομή. Τα έργα υψηλού κόστους είναι οικονομικά ισοδύναμα (1:3) από Υπουργεία, δημόσιες επενδύσεις και επενδυτές του Betuyab.

Χαρακτηρισμός

Το έργο αποσκοπεί στην εγκαθίδρυση "αειφορικού τουρισμού" στο Τουριστικό Κέντρο του Belek. Στο πλαίσιο του έργου αυτού, για πρώτη φορά στην Τουρκία, όλοι οι επενδυτές μιας περιοχής έχουν αναλάβει τη διαχείριση ενός οργανισμού όπως είναι το Betuyab, με σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής.

 

 

Επιτευχθέντα αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, για πρώτη φορά στην Τουρκία, όλοι οι επενδυτές μιας περιοχής έχουν αναλάβει τη διαχείριση ενός οργανισμού όπως είναι το Betuyab, με σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής.

  • Επειδή το Υπουργείο Τουρισμού αποφάσισε ότι η ανάπτυξη αειφορικού τουρισμού στις περιοχές δεν μπορεί να υποστηρίξει επιπλέον τουριστικές επενδύσεις, δεν επιτράπηκαν οι νέες επενδύσεις.
  • Όλες οι τουριστικές υποδομές συνδέονται με τρεις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Κάποια ποσότητα από τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα χρησιμοποιείται για άρδευση, ενώ η υπόλοιπη υφίσταται πλήρη επεξεργασία και το νερό καθαρό πλέον επιστρέφεται πίσω στη φύση.
  • Τα έργα υποδομής που είχαν υψηλές οικονομικές δαπάνες και μεγάλο χρονικό προγραμματισμό, έληξαν πριν από τη συμπλήρωση του Κέντρου Τουρισμού του Belek.
  • Με την υποστήριξη των επιστημονικών συμβουλευτικών υπηρεσιών των πανεπιστημίων, η εκστρατεία ενάντια στα κουνούπια, τις μύγες και διάφορα έντομα, απέδωσε με ποσοστό επιτυχίας 90%.
  • Τα πανεπιστήμια συνεχίζουν την έρευνα σχετικά με την οικολογική δομή και την ποικιλότητα ("100 πουλιά του Belek", "250 Φυτά του Belek" και "20 Ενδημικά Φυτά του Belek").
  • Πραγματοποιήθηκαν επίσης μελέτες και δράσεις για την άνοδο της ευαισθητοποίησης μεταξύ των οποίων τρία βιβλία και διάφορες αφίσες («100 πουλιά του Belek», «250 Φυτά του Belek» και «20 Ενδημικά Φυτά του Belek»).
  • Στο πλαίσιο της προστασίας της περιοχής, τοποθετήθηκαν συστήματα πυρόσβεσης στα δάση και αγοράσθηκε σχετικός εξοπλισμός αντιμετώπισης πυρκαγιών ικανός να καλύψει την τοπογραφία της περιοχής.
  • Το Betuyab προσέλαβε δύο πυροσβέστες με ετήσια καθήκοντα, και τέσσερις επιπλέον για την περίοδο κατά την οποία οι κίνδυνος πυρκαγιάς στο δάσος είναι υψηλός. Για την πρόληψη της φωτιάς και του κινδύνου, εγκαταστάθηκαν συστήματα επικοινωνίας με την υπηρεσία του Betuyab.
  • Πραγματοποιήθηκαν ποικίλα έργα, πρωτόκολλα και συλλογικές εργασίες σε συνεργασία με τις ΜΚΟ.

Χρήσιμα συμπεράσματα

Η επιτυχία του Κέντρου Τουρισμού του Belek οφείλεται στη νέα και διαφορετική φύση της οργάνωσης και στη συμβουλευτική στήριξη που είχε από τα Πανεπιστήμια.

Είναι σημαντικό να υπάρχουν επιστημονικές μελέτες, οι οποίες να απευθύνονται στο μέλλον.

Η απουσία ιδιωτικού και δημόσιου διαχωρισμού των επενδυτών καλλιέργησε μια στάση εμπιστοσύνης από την πολιτεία. Ο ιδιωτικός τομέας και η τοπική κοινωνία έχουν υποδεχθεί με ενθουσιασμό τις ενέργειες του Betuyab, και έχουν εκφράσει την επιθυμία για συνεργασία με αυτό.

Σχόλια

Θα πρέπει να εκπονηθεί μια μελέτη φέρουσας ικανότητας του τουρισμού, επειδή τα οικοσυστήματα και η δομή της περιοχής δεν μπορούν να στηρίξουν οποιαδήποτε περαιτέρω τουριστική επένδυση. Εντούτοις, ο τουρισμός σε περιόδους ύφεσης θα πρέπει να ενισχυθεί. Ειδικά το Belek είναι γνωστό ως ένα διεθνές Κέντρο Γκολφ.

Συμπέρασμα

Η συνεργασία παραγόντων αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για αειφορικό τουρισμό.

Στοιχεία επικοινωνίας

Sirer Aydin, Γενικός Διευθυντής: Belek Tourism Investors Association Kuzgun Sokak no. 88/1 06540 A. Ayranc1-Ankara Turkey. Τηλ. 0312 441 54 27 - 441 67 22-23; Fax 0312. 441 54 28 Antalya Office Belek Tourism Center Iskele Mevkii P.K. 3207500 Serik-Antalya Turkey Τηλ. (0242) 725 56 92-93; Fax (0242) 725 56 94

 

Πηγή

http://www.un.org/esa/sustdev/mgroups/success/tour3.htmΟ δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω