Βρίσκεστε εδώ: / Μελέτη περιπτώσεων / Περιοχή Kingisepp, Ρωσία

Τοποθεσία

Κατά μήκος της Ρωσικής ακτογραμμής, έχει αναπτυχθεί τουριστική δραστηριότητα (όπου εμφανίζεται) χωρίς σχεδιασμό και με ευκαιριακό τρόπο. Αυτό προκαλεί τεράστια περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα. Η τουριστική δραστηριότητα της Δύσης σε σχέση με τη Ρωσία, διαφέρει σημαντικά κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη υποδομών αλλά και αντικειμένων-στόχων.

Η αναψυχή στη Ρωσία αφορά κυρίως τη φύση, π.χ. στις φυσικές παραλίες, και περιλαμβάνει τη συλλογή βατόμουρων και μανιταριών το χειμώνα, ερασιτεχνική αλιεία (με φτηνά και αποτελεσματικά μονά συνθετικά δίχτυα) και επιτρέπει συχνά το κυνήγι (και σε περίοδο απαγόρευσης). Οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται στενά με τις ρώσικες παραδόσεις και την ιστορία.Αξιολόγηση του παράκτιου κώδικα

Στη Βορειοδυτική Ρωσία, η αξιολόγηση της προσέγγισης του Παράκτιου Κώδικα περιλάμβανε το ζήτημα του αειφορικού τουρισμού και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός πιλοτικού έργου για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης της Επικράτειας του Kingisepp (Περιφέρεια Leningrad). Το έργο υλοποίησαν από κοινού η EUCC και το Ταμείο για τη Φύση της Βαλτικής (BFN). Το πρόγραμμα Pin-Matra (1998) του Ολλανδικού Υπουργείου Γεωργίας, Διαχείρισης της Φύσης και Αλιείας, ήταν χορηγός του έργου.

Πώς

Το έργο αποσκοπούσε στο να προσδιορίσει το εάν οι βασικές οδηγίες που προτείνονται από τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Επικοινωνίας για τις Παράκτιες Ζώνες αντανακλώνται επαρκώς στα υφιστάμενα στρατηγικά και αναπτυξιακά σχέδια της περιοχής.

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του έργου ήταν:

 • Χαρακτηρισμός του περιβάλλοντος της παράκτιας ζώνης.
 • Ανάλυση της κοινής πρακτικής και των τάσεων στη διαχείριση της παράκτιας ζώνης.
 • Αναγνώριση της οικολογικής κατάστασης των παράκτιων οικοτόπων και των βιολογικών κοινωνιών και προσδιορισμός των αρνητικών ανθρωπογενών επιπτώσεων.
 • Επιλογή από τις προσεγγίσεις που προσφέρει ο Παράκτιος Κώδικας εκείνων οι οποίες είναι οι πλέον κατάλληλες για να αντιμετωπίσουν προβλήματα σχετικά με την απώλεια της βιοποικιλότητας στην Επικράτεια του Kingisepp.
 • Επεξεργασία των υποδείξεων για τη βελτιστοποίηση του Παράκτιου Κώδικα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ρωσίας.

Συμπεράσματα

Η ανάλυση της κατάστασης στην Επικράτεια του Kingisepp έδειξε ότι ο οργανωμένος τουρισμός αναπτύχθηκε ανεπαρκώς στην περιοχή. Μόνο το 50% των οδηγιών του Παράκτιου Κώδικα εφαρμόστηκε στις διαχειριστικές πρακτικές της Επικράτειας του Kingisepp. Συγκεκριμένα, δεν λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα:

 • Η ολοκληρωμένη τομεακή ανάπτυξη στην παράκτια ζώνη.
 • Ζώνες απαγόρευσης αναπτυξιακών έργων.
 • Η προστατευόμενη παράκτια γη και τα θαλάσσια τοπία.
 • Εφαρμογή της αρχής "ο ρυπαίνων πληρώνει".

Οι περιοχές που είναι οι πιο κατάλληλες για ανάπτυξη τουρισμού στην περιοχή είναι εκείνες που βρίσκονται κοντά στον Κόλπο. Η διοίκηση της περιοχής, έχοντας αυτό το γεγονός υπόψη, αποφάσισε να κατασκευάσει ένα τουριστικό κέντρο στην ακτή του Κόλπου Narva. Η περιοχή του έργου έχει έκταση 4.500 εκτάρια και η φέρουσα ικανότητα για αναψυχή είναι 50.000 άτομα την ημέρα. Για το έργο, θα χρειαστεί να γίνουν μεγάλες επενδύσεις από την τοπική κυβέρνηση.

Δυσκολίες

Οι κύριες δυσκολίες για την έμπρακτη εφαρμογή των αρχών του Παράκτιου Κώδικα ήταν:

 • Οι πρόσφατες οικονομικές δυσκολίες στη Ρωσία.
 • Η έλλειψη αποτελεσματικών μέσων για την ενεργοποίηση των κατοίκων και των επιχειρήσεων προκειμένου να εφαρμοστούν διαχειριστικές μέθοδοι φιλικές προς το περιβάλλον.
 • Έλλειψη παράδοσης σχετικής με φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά του πληθυσμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Ενσωμάτωση των αρχών και των οδηγιών του Παράκτιου Κώδικα και του ECMEN, στο πρόγραμμα ΟΔΠΖ που αναπτύχθηκε στην Επικράτεια Kingisepp, Ρωσία, Αγία Πετρούπολη, BFN (1999).

Επαφές: Alan Pickaver - pickaver@eucc.nl;
Δρ. Vladimir B. Pogrebov - baltic@teia.orgΟ δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω