Βρίσκεστε εδώ: / Μελέτη Περιπτώσεων / Mamaia - Ρουμανία

Περιγραφή περιοχής

Η Ρουμανική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας είναι γνωστή για τις όμορφες, αμμώδεις και τις ασφαλείς παραλίες της. Το νερό της Μαύρης Θάλασσας έχει χαμηλή αλατότητα σε σύγκριση με άλλες εσωτερικές θάλασσες (μόνο 17%). Τις περισσότερες ημέρες του καλοκαιριού η θάλασσα είναι ήρεμη δίνοντας την αίσθηση της απουσίας παλιρροιών και ρευμάτων. Το μεσαίο γεωγραφικό πλάτος και το χαμηλό υψόμετρο ευνοούν το ξηρό κλίμα για μια μακριά περίοδο, από Μάιο έως Οκτώβριο. Στην ανατολική πλευρά της ακτής μπορεί να απολαύσει κανείς εκπληκτικά ηλιοβασιλέματα και τη μέγιστη φωτεινότητα, δηλαδή πάνω από 14 ώρες ημερησίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η περιοχή Mamaia προσφέρεται ιδιαίτερα για οικογένειες, επειδή διαθέτει ασφαλή παραλία 8 χλμ., όπου υπάρχουν αγριοαχλαδιές, και εξαιρετικά μαλακή αμμουδιά.


MAMAIA: Σύμφωνα με ένα θρύλο, οι θεοί δημιούργησαν τη Mamaia, προκειμένου να φέρουν μια πριγκίπισσα που απήχθη, κοντά στην κόρη της, η οποία παγιδεύτηκε στην ακτή κραυγάζοντας Mamaia! Mamaia! Πρόκειται για το παλαιότερο από όλα τα Ρουμανικά θέρετρα της Μαύρης Θάλασσας. Αναπτύχθηκε το 1906, σε μια στενή λωρίδα γης ανάμεσα στη Λίμνη Siutghiol (μία από τις μεγαλύτερες λίμνες γλυκού νερού στη Ρουμανία) και στη Μαύρη Θάλασσα, μόλις 5 χλμ. βόρεια της Constanta. Το θέρετρο άνθισε μετά από το 1919, λόγω της κατασκευής ενός καζίνο και υπερπολυτελών βιλών και έγινε ο τόπος θερινής διαμονής του Βασιλιά Φερδινάνδου.Η Παραλία Mamaia έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων και αντιμετωπίζει προβλήματα σοβαρής διάβρωσης.

Αίτια Διάβρωσης

Οι υδροτεχνικές εργασίες στο Δούναβη είχαν ως αποτέλεσμα μια σοβαρή μείωση του φορτίου ιζήματος του Δούναβη, και κατά συνέπεια αρνητικές επιπτώσεις στην παραλιακή ισορροπία του ιζήματος. Επιπρόσθετα, οι υδροτεχνικές και οι λιμενικές εργασίες διέκοψαν την πορεία της ακτής, γεγονός που σήμαινε μια μείωση των παράκτιων ιζημάτων και προκάλεσε οξεία διάβρωση ειδικά στην παραλία Mamaia. Χτίστηκαν διαφορετικοί τύποι έργων υδροτεχνικής προστασίας στο νότιο μέρος της ακτής οι οποίοι επηρεάστηκαν αρκετά από τη διάβρωση.

Επίδραση της διάβρωσης στην Παραλία Mamaia

Η παράκτια διάβρωση αποτελεί ένα συγκεκριμένο πρόβλημα στη Mamaia, εξαιτίας του επεκτατικού αναχώματος του λιμανιού Midia (μήκους 5 χλμ.), το οποίο προστατεύει από τα ρεύματα που έρχονται από βορρά προς νότο. Το ανάχωμα αυτό απομακρύνει τα ιζήματα προς τα έξω στο νοτιο-ανατολικό μέρος και συνεπώς η παραλία Mamaia μεταβλήθηκε με τον καιρό σε έναν κόλπο, ο οποίος σχεδόν ολοκληρωτικά έχει χάσει κάθε φυσικό ανεφοδιασμό ιζημάτων. Σημειώθηκε και μια γενική μείωση του ανεφοδιασμού με ίζημα στην παραλιακή ζώνη, ύστερα από την κατασκευή του αναχώματος στον Ποταμό Δούναβη, γεγονός το οποίο συνέβαλε στη διάβρωση.

Το χειμώνα του 1988, το νότιο μέρος της παραλίας καταστράφηκε από διάβρωση. Η ακτογραμμή υποχώρησε στα 59μ., ανάμεσα στα έτη 1966 και 1988 και σημειώθηκε διάβρωση σε 88.900 τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας της παραλίας. Απαιτήθηκαν επείγοντα μέτρα προστασίας (6 κυματοθραύστες στο λιμάνι και ένας τεχνητός εμπλουτισμός) της παραλίας Mamaia. Ύστερα από την εφαρμογή της παράκτιας προστασίας, η ακτογραμμή υποχώρησε μόνο 35μ. και σε μια μικρή μόνο περιοχή. Καταγράφηκε μέγιστη συγκέντρωση 15 μ. ανάμεσα στο 1978 και το 1995.


 

Το νότιο μέρος της παραλίας Mamaia:
α) το 1961 πριν την κατασκευή του λιμανιού Midia
β) το 1986 - μετά την κατασκευή

Αποτελέσματα της παράκτιας προστασίας

Ο εμπλουτισμός της παραλίας χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως μια πιο αποδεκτή "ήπια" διαχειριστική πλευρά από ό,τι είναι οι κυματοθραύστες και οι προστατευτικές προκυμαίες.
Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τον εμπλουτισμό της παραλίας, αφορούν θετικά αισθητικά αποτελέσματα τα οποία συχνά ενισχύουν την αναψυχική αξία και την ελάχιστη πιθανότητα πρόκλησης καθοδικής διάβρωσης. Ο εμπλουτισμός στη Mamaia εφαρμόσθηκε για να ανατροφοδοτήσει τη διαβρωμένη παραλία με το κατάλληλο αμμώδες υλικό. Δυστυχώς, το υλικό που χρησιμοποιήθηκε, αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ λεπτό και συνεπώς δεν ήταν κατάλληλο. Ένα στοιχείο που παραβλέφθηκε, όσον αφορά την περίπτωση της Mamaia, είναι η βασική αρχή σύμφωνα με την οποία το υλικό που χρησιμοποιείται για εμπλουτισμό πρέπει να ανταποκρίνεται, ως προς τη μορφή και το μέγεθος, στο συγκεκριμένο υλικό που απαντάται στην παραλία. Μία άλλη σημαντική και ουσιώδης αρχή η οποία παραβλέφθηκε είναι ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολές, γιατί, όταν το υλικό της παραλίας είναι πολύ λεπτό (π.χ. άμμος από τη Λίμνη Siutghiol), αυτό οδηγεί σε προβλήματα θολερότητας και κατακράτησης νερού. Τα αποτελέσματα ενίσχυσαν το ποσοστό της διάβρωσης το οποίο ήταν υψηλότερο από το φυσιολογικό για ένα τέτοιου είδους περιβάλλον.  

Τα αποτελέσματα του κυματοθραύστη ήταν μετριοπαθώς θετικά, αναχαιτίζοντας τα εισερχόμενα κύματα και μειώνοντας την ισχύ του ανέμου. Επακόλουθο αυτών ήταν να προστατευθεί μερικώς το νότιο τμήμα της παραλίας της Mamaia ενάντια στη διάβρωση, αλλά μόνο τα ρηχά μέρη στους κυματοθραύστες. Το υποθαλάσσιο προφίλ (ανάγλυφο) της ρηχής θάλασσας στην προστατευόμενη περιοχή Mamaia δείχνει την τροποποίηση της θέσης των ισοβαθών (-1 έως - 4 m) στο πίσω μέρος του κυματοθραύστη.

Ως αρνητικές πλευρές του κυματοθραύστη θα μπορούσαν να αναφερθούν:

  • Ακαλαίσθητη θέα των αποσπασμένων τμημάτων των κυματοθραυστών.
  • Τα άκρα των κυματοθραυστών καταρρέουν εξαιτίας της διάβρωσης.
  • Οι αλλαγές στην τρέχουσα κατεύθυνση ενισχύουν τη διάβρωση της παραλίας μεταξύ των κυματοθραυστών.
  • Εκτεταμένη διάβρωση στην περιοχή της παραλίας που δεν προστατεύεται.

Ανεπιθύμητα αποτελέσματα:

  • Αλλαγές στο τρέχον καθεστώς.
  • Σημαντικές αλλαγές στη μορφή της παραλίας.
  • Μείωση της μεταφοράς ιζήματος.
  • Ποιότητα του νερού κατά τη θερινή περίοδο.
  • Μετανάστευση τετραπόδων από τους κυματοθραύστες.

 

Ενδεχόμενος κίνδυνος από την παράκτια διάβρωση

Στην παραλία Mamaia υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης, επειδή είναι μια στενή αμμώδης λωρίδα που εκτίθεται σε υδροδυναμικές δυνάμεις και σε έλλειψη εισροής ιζήματος. Τα μέτρα παράκτιας προστασίας λήφθηκαν κατά την περίοδο του κομμουνιστικού καθεστώτος, όταν η Mamaia είχε επηρεαστεί σοβαρά από διάβρωση. Οι τουριστικές υποδομές και δραστηριότητες καταστράφηκαν. Ένα μεγάλο μέρος της παραλίας εξαφανίστηκε και το ίδιο συνέβη και στο χώρο περιπάτου. Εάν συνεχίσει η διάβρωση και δεν ληφθεί κατάλληλη δράση για την προστασία των παραλιών, υπάρχει πιθανός κίνδυνος να καταστραφεί η παραλία και το θέρετρο, εξαιτίας κάποιας ενδεχόμενης μελλοντικής δυνατής καταιγίδας.

Τουριστική Δυναμικότητα

Το θέρετρο Mamaia έχει τη μεγαλύτερη δυναμικότητα τουρισμού σε όλη τη Ρουμανική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας, με καταγεγραμμένες 26.474 κλίνες σε 61 ξενοδοχεία (1 έως 5 αστέρων), 14 βίλλες και 3 κάμπινγκ κατά το έτος 2002. Βρίσκεται ανάμεσα στη Λίμνη Siutghiol και τη Μαύρη Θάλασσα, βόρεια της Constanta. Ιδρύθηκε το 1906, όταν χτίστηκε εκεί το πρώτο κτίριο για λουτρά. Μετά το 1919, κατασκευάστηκε ένα καζίνο και η θερινή κατοικία του Βασιλιά Φερδινάνδου. Σε ύστερη φάση, κατά τις αρχές της δεκαετίας του ΄60, χτίστηκαν τα πρώτα ξενοδοχεία. Το νέο θέρετρο έγινε δημοφιλές στο νότιο ανατολικό μέρος της Ευρώπης, λόγω της λεπτής αμμώδους παραλίας.

 

 

Για όλα τα παραθαλάσσια θέρετρα στο νότιο μέρος της Ρουμανικής Ακτής, περιλαμβανομένης της Mamaia

Τουριστική Ροή
1997 1998 1999 2000 2001
Υπερατλαντικοί τουρίστες 72452
61998
48275
43817
58025
Εσωτερικοί τουρίστες
782084 844056
720648
713927
687479
Σύνολο τουριστών
854536
906054
768923
757789 745504

Οι συνέπειες από τη διάβρωση της παραλίας στον τουρισμό

Έχει υπολογιστεί ότι η έκταση της παραλίας Mamaia σε μια ακτή μήκους 1,5 χλμ., συρρικνώθηκε κατά 65% ανάμεσα στα έτη 1966-1988, το οποίο αναλογεί σε 4 τετραγωνικά μέτρα παραλίας ανά τουρίστα. Η απώλεια αυτή της παραλίας σημαίνει μια συνολική μείωση της τουριστικής ικανότητας κατά τα επόμενα 22 έτη, της τάξης περίπου των 11.000 τουριστών.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω