Βρίσκεστε εδώ: / Μελέτη Περιπτώσεων / Το Έργο Vainameri - Εσθονία

Τοποθεσία

Η περιοχή του Vainameri βρίσκεται στην Εσθονία, στο Ανατολικό Μέρος της Βαλτικής Θάλασσας ανάμεσα στα κυριότερα νησιά και στην ηπειρωτική χώρα. Η περιοχή αποτελεί μια αγροτική παράκτια ζώνη με υψηλές φυσικές αξίες.

Περιγραφή περιοχής

Εκτεταμένες παραλίες με περιοχές εξάπλωσης καλαμώνων, παράκτια λιβάδια και ασβεστολιθικές πεδιάδες, είναι ενδιαιτήματα για χιλιάδες πουλιά, θηλαστικά και σπάνια φυτά. Υπάρχει μια ρηχή καθαρή θάλασσα, όπου το φως διαπερνά το νερό και φτάνει έως τον πυθμένα σε μια έκταση χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και στην οποία ζει ένας πλούσιος έμβιος κόσμος. Εντούτοις, δεν υπήρξαν ποτέ φυσικά όλα τα παράκτια τοπία της Εσθονίας. Οι άνθρωποι κατοίκησαν την περιοχή κατά τους τελευταίους δύο αιώνες και έχουν αναπτύξει τις δικές τους αγροτικές δραστηριότητες. Βοσκότοποι και στάβλοι υπήρχαν ανέκαθεν κατά μήκος της ακτογραμμής.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, η υποβάθμιση των τοπικών παράκτιων οικονομιών οδήγησε στην υποβάθμιση αρκετών πολύτιμων οικοτόπων. Οι ανοιχτές παράκτιες περιοχές όπως είναι τα κατάφυτα λιβάδια, οι ασβεστολιθικοί λειμώνες και τα εκτεταμένα παράκτια υγρολίβαδα όπου απαντώνται άφθονα είδη είναι πλέον κατάφυτα από θάμνους. Για να αναβιώσουν αυτοί οι τύποι οικοσυστημάτων, είναι κατ' αρχήν απαραίτητη η προσεκτική διαχείριση των οικοσυστημάτων. Κάποιες ΜΚΟ της Εσθονίας και το WWW-Σουηδία ξεκίνησαν το έργο Vainameri για την αποκατάσταση και τη διατήρηση ημιφυσικών παράκτιων οικοσυστημάτων, βοηθώντας παράλληλα την τοπική κοινωνία στην ανάπτυξη οικονομίας μικρής κλίμακας. Τα κύρια πεδία εφαρμογής του έργου είναι η καλλιέργεια χωραφιών, οι χειροτεχνίες και ο οικοτουρισμός. Ιδιαίτερα σημαντική για το έργο αυτό είναι, επίσης, η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και η οικολογική εκπαίδευση.

 

 

 

Περιγραφή έργου

Το συστατικό του οικοτουρισμού αποτελεί μέρος μιας ολιστικής προσέγγισης για αειφορική χρήση της φύσης στην περιοχή. Η κεντρική ιδέα του έργου είναι σε κάποιο βαθμό παρόμοια με την έννοια της τροφικής αλυσίδας στην οικολογία. Οι ντόπιοι κάτοικοι, μέσω των οικονομικών δραστηριοτήτων τους, χρησιμοποιούν διάφορους πόρους της παράκτιας περιοχής μεταβάλλοντας το τοπίο σε μια πιο ποικίλη κατάσταση. Ο αειφορικός χαρακτήρας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων θα διατηρήσει την ισορροπία του αγροπεριβαλλοντικού συστήματος. Με την υποστήριξη νέων πρακτικών στην παράκτια περιοχή, το έργο Vainameri θα προωθήσει την αποκατάσταση πολύτιμων περιοχών, αλλά επίσης θα οδηγήσει στη βελτίωση των κοινωνικών πτυχών.

 

Ο οικοτουρισμός, κατά μήκος περιοχών με καλλιέργειες και χειροτεχνίες, προσφέρει ευκαιρίες στη βιώσιμη κοινωνία παράκτιων αγροτών, παρέχοντας επιπλέον εισόδημα και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων.


Αποτελέσματα του έργου

Το έργο είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική βελτίωση στη διαχείριση του παράκτιου τοπίου και την προστασία των φυσικών αξιών. Χιλιάδες εκτάρια πολύτιμων παράκτιων λειμώνων αποκαταστάθηκαν και πλέον αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης από περισσότερα από 300 βοοειδή και πρόβατα. Δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας στις παραδοσιακές τέχνες και τις τουριστικές βιομηχανίες των τοπικών κοινοτήτων. Τρεις μικρές επιχειρήσεις και αρκετές κοινωνίες δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα του έργου.

Πέρα από τα ανωτέρω, το βασικό αποτέλεσμα του έργου είναι η ίδρυση ενός ανεπίσημου δικτύου συνεργασίας παραγόντων το οποίο περιλαμβάνει 100 άτομα.

Το έργο υλοποίησε τα ακόλουθα:

Βοσκήθηκαν 2.900 εκτάρια παράκτιων λειμώνων, 2.800 εκτάρια θερίστηκαν και 110 εκτάρια καθαρίστηκαν από θάμνους. Στο πλαίσιο του έργου κατασκευάστηκαν 7 εκπαιδευτικά μονοπάτια φύσης και 4 περιοχές επίδειξης. Τέλος, ξεκίνησε η λειτουργία τριών διαφορετικών οικοτουριστικών πακέτων, που περιλαμβάνουν παρατήρηση πουλιών, βοτανική, ντόπιες χειροτεχνίες, τοπικές γεύσεις και καταλύματα (www.arhipelaag.ee/vainameri/).Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω