Βρίσκεστε εδώ:: / Έννοιες / Αειφορικός Παράκτιος Τουρισμός

Ο παράκτιος τουρισμός θεωρείται ότι αποτελεί μία από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες περιοχές του σημερινού τουρισμού, καθώς προσφέρει την αμμουδιά, τη θάλασσα και τον ήλιο. Προκειμένου να δημιουργηθούν ασφαλή, σταθερά και ελκυστικά παράκτια περιβάλλοντα με καθαρά νερά και υγιή παράκτια ενδιαιτήματα, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένας καλά διαχειριζόμενος αειφορικός παράκτιος τουρισμός. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης αποτελεί την καλύτερη διαθέσιμη προσέγγιση για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Ο Αειφορικός Παράκτιος Τουρισμός προϋποθέτει ότι υπάρχουν τα ακόλουθα:

  • Αειφορικές πρακτικές παράκτιας διαχείρισης.
  • Καθαρό νερό, αέρας και υγιή παράκτια οικοσυστήματα.
  • Ασφαλές και σίγουρο αναψυχικό περιβάλλον μέσα από τη διαχείριση των παράκτιων απειλών, όπως της διάβρωσης, των καταιγίδων και των πλημμυρών. Η παροχή επαρκών μέτρων ασφάλειας για τα πλεούμενα, τους κολυμβητές και για λοιπούς χρήστες του νερού.
  • Προσπάθειες αποκατάστασης της παραλίας με σκοπό τη διατήρηση της αναψυχικής και ελκυστικής αξίας των ακτών.
  • Δυναμικές πολιτικές για την προστασία της άγριας ζωής και των ενδιαιτημάτων.

Η περιοχή του σημερινού Πάρκου Παραλιών του Κόλπου Koege στην Κοπεγχάγη (Δανία) αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα διάβρωσης. Με τη χρήση μεθόδων ανάκαμψης του εδάφους, όπως αυτή του εμπλουτισμού της αχανούς παραλίας με άμμο, διαμορφώθηκε ένα νέο περιβάλλον παραλιών. Περισυλλέχθηκε άμμος από περιοχές λιμνοθάλασσας και χτίστηκε ένα ανάχωμα από άμμο με πλάτος 20 μ. και σε ύψος έως και 3 μ. επάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Πραγματοποιήθηκε, επίσης, ένα πρόγραμμα φυτεύσεων επάνω στους αμμόλοφους προκειμένου να σταθεροποιηθεί ο φυσικός αυτός πόρος. Όλο το παραπάνω αποτελεί ένα παράδειγμα για τον τρόπο δημιουργίας ενός αειφορικού πόρου αναψυχής χωρίς να δημιουργηθούν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

(Πηγή: CM Hall "Γεωγραφία του Τουρισμού")Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω