Βρίσκεστε εδώ: / Έννοιες / Αειφορική Ανάπτυξη

Η γενική έννοια για την Αειφορική Ανάπτυξη περιγράφηκε ιδιαίτερα στο "Το Κοινό μας Μέλλον" (ευρέως γνωστό ως Η Έκθεση Brundtland) που εκδόθηκε το 1987. Η αειφορία ορίστηκε ως:

"Η κάλυψη των αναγκών του παρόντος χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες" (WCED, 1987:43).

Αυτό σημαίνει πως η Αειφορική Ανάπτυξη αφήνει επάρκεια πόρων για μια ποιότητα ζωής στις μελλοντικές γενεές. Ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και η συμμετοχή όλων των ατόμων στην ανάπτυξη, θεωρούνται ουσιώδη ζητήματα.

Μαύρη ΘάλασσαΟ δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω