Βρίσκεστε εδώ: / Έννοιες / Ηθική Τουρισμού

Παράλληλα με την ολοένα αυξανόμενη δημοσιότητα που λαμβάνουν οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού, αυξάνεται από την άλλη και η απαίτηση των καταναλωτών για προϊόντα που σέβονται τον αειφορικό τουρισμό (ηθικός καταναλωτισμός). Στην πράξη, πολλοί υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες ως καταναλωτές έχουν αποτύχει να ασκήσουν τη θεμελιώδη πίεση που θεωρείται απαραίτητη για τη διασφάλιση μιας σημαντικής αλλαγής. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το MORI (Market Opinion Research International) κατέληξε στο ότι οι καταναλωτές δεν αντιμετωπίζουν τον τουρισμό ως μια μεγάλη αιτία περιβαλλοντικής ζημίας, αν και υπάρχουν στοιχεία αύξησης μιας περιβαλλοντικά ευσυνείδητης συμπεριφοράς.

Λεπτομερή πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικο-ηθικά επιχειρήματα έχουν αναδειχθεί από την εθελοντική οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστή ως "Τοurism Concern" (Ενδιαφέρον για τον Τουρισμό).

Belek - ΤουρκίαΟ δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω