Βρίσκεστε εδώ: / Εισαγωγή / Στόχοι Ενότητας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα είστε σε θέση να:

  • Αναγνωρίσετε τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα του παράκτιου τουρισμού.
  • Να ορίσετε τον αειφορικό τουρισμό.
  • Να αναγνωρίσετε τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την αειφορική διαχείριση των τουριστικών δραστηριοτήτων.
  • Να κατανοήσετε τον τρόπο ανάπτυξης μιας στρατηγικής για την εφαρμογή αποδοτικής διαχείρισης παράκτιου τουρισμού.
  • Να συσχετίζετε διάφορα θέματα που αφορούν τον τουρισμό με μια συλλογή παράκτιων παραδειγμάτων από διαφορετικές Περιφερειακές Θάλασσες.
 

Έργο Vainameri-Εσθονία

 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω