Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Εργαλεία / Συνεργασία παραγόντων

Συνεργασία παραγόντων

Η συνεργασία παραγόντων αποτελεί μια συνεχή ρύθμιση ανάμεσα σε δύο ή σε περισσότερα μέρη, που βασίζεται στην ικανοποίηση συγκεκριμένων και αμοιβαίων αναγκών. Μια τέτοιου είδους συνεργασία αντέχει στο χρόνο και χαρακτηρίζεται από περιεκτικότητα και ευελιξία.

Στους πιθανούς παράγοντες περιλαμβάνονται:

  • Οργανισμοί που εντάσσονται στην καθιερωμένη τουριστική βιομηχανία, κυρίως τουριστικοί πράκτορες.
  • Το κρατικό γραφείο τουρισμού και οι υπηρεσίες φυσικών πόρων, κυρίως η υπηρεσία πάρκων.
  • Η τοπική κοινότητα η οποία συχνά συγκρούεται με τους τουρίστες.
  • Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), κυρίως εκείνες οι οποίες εμπλέκονται με περιβαλλοντικά θέματα, διαχείριση μικρών επιχειρήσεων και ανάπτυξη της παραδοσιακής κοινότητας.
  • Πανεπιστήμια και άλλοι ερευνητικοί οργανισμοί.
  • Άλλες κοινότητες, περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν τουριστική παράδοση και επίσης εκείνων που βρίσκονται στην αρχή τουριστικής ανάπτυξης.
  • Δημόσια και ιδιωτικά χρηματοδοτικά ιδρύματα και εθνικές πολιτιστικές επιτροπές.

Παράδειγμα: το Διεθνές Συνέδριο στο Rimini για τον Αειφορικό Τουρισμό

Το Συνέδριο που διεξήχθη στην Ιταλία, 28-30 Ιουνίου 2001, έληξε με την υπογραφή μιας συμφωνίας η οποία προωθεί τα ουσιώδη στοιχεία της ΟΔΠΖ όπως είναι η δημόσια συμμετοχή, που αποτελεί ένα θεμελιώδη παράγοντα επιτυχίας της αειφορικής διαχείρισης, και η αντιμετώπιση της ακτής στο σύνολό της και όχι διαιρεμένη σε θαλάσσια και χερσαία τμήματα. Σε μια συνάντηση εργασίας με τίτλο "Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για μια πολιτική αειφορικής χρήσης γης", αναλύθηκαν οι παράγοντες επιτυχίας και τα εμπόδια προόδου των έργων της ΟΔΠΖ και κάποια από τα διαθέσιμα εργαλεία. Σε αυτά περιλαμβάνεται η σημασία της συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων ομάδων από την αρχή και η διατήρηση του ενδιαφέροντός τους με εμπέδωση των αποτελεσμάτων που απορρέουν από τις διαδικασίες δημόσιας συμμετοχής στις υπάρχουσες δημοκρατικές δομές, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η δέσμευση του προσωπικού έχει πολιτικές επιπτώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο τουριστικός τομέας -βιομηχανία, συμβούλια τουρισμού κ.ά.- και οι ίδιοι οι τουρίστες εκπροσωπούνται κατάλληλα. Το ίδιο σημαντική είναι η διατήρηση του συντονισμού της διαδικασίας πέρα από τα χρονικά πλαίσια των έργων ΟΔΠΖ. Έχουν, επίσης, αναπτυχθεί, εργαλεία πολιτικής, όπως είναι η εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας των παράκτιων και άλλων περιοχών. Και παρόλο που χρειάζεται να γίνει επιπλέον έρευνα σε συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες, η εφαρμογή θα πρέπει να ξεκινήσει (Παράκτιος Οδηγός).

Παράδειγμα: Belek - Τουρκία

Στο Belek, μια τουριστική πόλη στην Τουρκική ακτή, ιδρύθηκε το 1988 ένας οργανισμός διαχείρισης (Beytuyab) με σκοπό το συντονισμό και τη συνεργασία ανάμεσα στους επενδυτές: τοπικούς κατοίκους, επίσημους οργανισμούς και ιδρύματα και αρμόδια υπουργεία (Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δασών κ.ά). Κάθε εταιρεία που επενδύει στο Belek υποχρεώνεται να είναι μέλος του Beytuyab. Ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των υποδομών της περιοχής (ύδρευση, συγκέντρωση και επεξεργασία υγρών αποβλήτων, επικοινωνία, συγκοινωνία, διαχείριση στερεών αποβλήτων κ.ά.). Επιπλέον, έχει υπό την ευθύνη του και άλλα θέματα όπως είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού, η διατήρηση βιοποικιλότητας και ο έλεγχος των δασικών πυρκαγιών. Ο οργανισμός υποστηρίζεται από επιστημονική έρευνα που διεξάγουν τοπικά πανεπιστήμια για την πρακτική του αειφορικού τουρισμού στην περιοχή. Αυτός ο τύπος συνεργασίας ανάμεσα στους παράγοντες που εμπλέκονται στην τουριστική ανάπτυξη, έχει οδηγήσει στην επιτυχία του αειφορικού τουρισμού στο Belek, το οποίο πλέον αποτελεί πρότυπο παράδειγμα για τη διαχείριση των γειτονικών τουριστικών περιοχών κατά μήκος της Τουρκικής Μεσογειακής ακτής (Belek case study).Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω