Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Εργαλεία / Κώδικες Συμπεριφοράς και Κατευθυντήριοι ¶ξονες για Αειφορικό Τουρισμό

Οι κώδικες συμπεριφοράς δεν αποτελούν νομοθετημένες οδηγίες τις οποίες έχει συμφωνήσει να ακολουθεί ο ένας ή ο άλλος οργανισμός. Αναφέρονται επίσης ως "εθελοντικός κώδικας" ή "κώδικας πρακτικής", και τυπικά περιγράφουν τα πρότυπα υπηρεσιών που μπορείτε να συναντήσετε, όταν έρχεστε σε επαφή με μια εταιρεία που είναι συνδρομήτρια στον κώδικα (πηγή: Οικονομική Υπηρεσία Καταναλωτή στον Καναδά).

Κατευθυντήριοι άξονες για τον οικοτουρισμό
Έκδοση της Εταιρείας Οικοτουρισμού, Βόρειο Bennington, Vermont, Η.Π.Α. Copyright 1993

  • Κώδικας συμπεριφοράς του WWF. To αρχείο περιλαμβάνει 10 αρχές για το Μεσογειακό Τουρισμό, τους κώδικες επικοινωνίας για τους τουρίστες της Μεσογειακής Λεκάνης αλλά και για τη βιομηχανία (τουριστικοί πράκτορες-ξενοδοχεία-αερογραμμές), μέτρα για τους τουρίστες, μέτρα για τους τουριστικούς πράκτορες-ξενοδοχεία-αερογραμμές, συστάσεις του WWF προς τις τοπικές αρχές και μέτρα για τις τοπικές αρχές. Το WWF έχει δημοσιεύσει παρόμοιους Κώδικες Επικοινωνίας για τουρίστες της Αρκτικής.
  • Ο Παγκόσμιος Κώδικας Ηθικής για τον Τουρισμό [The Global Code of Ethics for Tourism (GCET)] του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, ο οποίος επίσης αναφέρεται στην πρόσφατη Ανακοίνωση της ΕΕ για τον τουρισμό (COM (2003) 716). Ο Παγκόσμιος Κώδικας Ηθικής για τον Τουρισμό αποτελεί ένα περιεκτικό σύνολο αρχών των οποίων σκοπός είναι η καθοδήγηση των εμπλεκόμενων ομάδων στην τουριστική ανάπτυξη: κεντρικών και τοπικών κυβερνήσεων, τοπικών κοινοτήτων, τουριστικής βιομηχανίας, καθώς και επισκεπτών, ντόπιων και διεθνών.
  • ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ για τροχόσπιτα, κάμπινγκ και Πάρκα Διακοπών (1996) που δημοσιεύθηκε από το EFCO (The European Federation of Campingsite Organisations-Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οργανισμών Κάμπιγκ).
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Επιλογή Κωδίκων Επικοινωνίας για τους Προμηθευτές Οικοτουρισμού Παγκοσμίως, META (2001)


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω