Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Εργαλεία / Πιστοποίηση και οικολογική σήμανση

Πιστοποίηση

Η πιστοποίηση αποτελεί μια εθελοντική διαδικασία η οποία αποτιμά, παρακολουθεί και παρέχει γραπτή επιβεβαίωση ότι μια επιχείρηση, προϊόν, υπηρεσία ή ένα διαχειριστικό σύστημα συμμορφώνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις. Βραβεύει ένα λογότυπο ή μια σφραγίδα που αγγίζουν ή υπερβαίνουν τα βασικά προκαθορισμένα πρότυπα, δηλαδή εκείνα τα οποία διαμορφώνονται σε σχέση με την ελάχιστη συμμόρφωση που πρέπει να υπάρχει με τους εθνικούς και περιφερειακούς κανονισμούς, και τυπικά εκπληρώνουν οποιαδήποτε άλλα πρότυπα περιγράφονται από το κάθε πρόγραμμα (Περισσότερες πληροφορίες).

 

 

Οικολογικό σήμα

Με τον όρο οικολογικό σήμα περιγράφεται η περίπτωση κατά την οποία ένα προϊόν ή μια υπηρεσία βραβεύονται για το οικολογικό τους σήμα, βάσει του αποδεκτού επιπέδου περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το επίπεδο μπορεί να προσδιορίζεται από την εξέταση ενός μεμονωμένου περιβαλλοντικού εμποδίου ή την ανάληψη μιας εκτίμησης των συνολικών του επιπτώσεων (Synergy, 2000) (Περισσότερες πληροφορίες).

Στην Ευρώπη, έχουν αναγνωριστεί πάνω από 10 προγράμματα έγκυρης οικολογικής σήμανσης και πιστοποίησης, τα οποία παρέχουν σήματα ή λογότυπα που σχεδιάζονται με σκοπό να δηλώσουν περιβαλλοντικές, κοινωνικο-πολιτιστικές και οικονομικές πρακτικές στις παράκτιες ζώνες.

Μερικά παραδείγματα είναι:

VISIT
Ευρώπη
Blue Flag Campaign
Διεθνές
Milieubarometer
Ολλανδία
Hiiumaa Green Label
Εσθονία
La Clef Verte
Γαλλία
Green Globe 21
Διεθνές
PAN Parks
Ευρώπη
The Green Key
Δανία, Εσθονία, Γροιλανδία, και Σουηδία
The Swan
Δανία, Ισλανδία, Φινλανδία, Νορβηγία και Σουηδία
The Green Certificate
Λετονία
ECOTEL
Διεθνές
Legambiente Turismo
Ιταλία

 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω