Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική/ Εργαλεία / Περιβαλλοντικός Έλεγχος (ΠΕ)

Περιβαλλοντικός Έλεγχος (ΠΕ)

Ο Περιβαλλοντικός Έλεγχος (ΠΕ) αποτελεί ένα "διαχειριστικό εργαλείο που συνδυάζει μια συστηματική, τεκμηριωμένη εγγράφως, περιοδική και αντικειμενική αξιολόγηση του πόσο καλά οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, η διαχείριση και ο εξοπλισμός εκτελούνται με σκοπό τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος" (ICC, 1989) (περισσότερες πληροφορίες).

Ο Περιβαλλοντικός Έλεγχος (ΠΕ) αποτελεί μια δραστική προσέγγιση, η υιοθέτηση της οποίας δίνει τη δυνατότητα στις τουριστικές εταιρείες όχι μόνο να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία, αλλά επίσης και να αναγνωρίσουν προβλήματα, να λάβουν μέτρα, να αξιολογήσουν την περιβαλλοντική απόδοση, να γίνουν οικολογικά αποδοτικοί, να παρέχουν μια βάση δεδομένων για μελλοντική (διορθωτική) δράση και κατά συνέπεια να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα.

Ο Περιβαλλοντικός Έλεγχος (ΠΕ) έχει πολλά πλεονεκτήματα: αποφυγή προστίμων και τιμωριών (λόγω της εξασφαλισμένης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία), βελτίωση της δημόσιας εικόνας, αύξηση της ενημέρωσης για τις περιβαλλοντικές πολιτικές και υποχρεώσεις ανάμεσα στο προσωπικό, μείωση του κόστους (για παράδειγμα στην ενέργεια και στη χρήση νερού και στην ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων) και στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας (περισσότερες πληροφορίες).

  Παράδειγμα

Συλλογή(Σετ) Πράσινου Ελέγχου - www.greenauditkit.org

Η συλλογή αυτή εισάγει μια σειρά εύκολων δράσεων τις οποίες μπορούν να αναλάβουν τουριστικές επιχειρήσεις για να επενδύσουν στις επιχειρήσεις τους και στο περιβάλλον.Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω