Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Εργαλεία / Μάρκετινγκ προϊόντων αειφορικού τουρισμού

Ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στους τουρίστες και στους παρέχοντες τουριστικές υπηρεσίες, οι τουριστικοί πράκτορες συνενώνουν μια ποικιλία υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό, με σκοπό να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών το οποίο προωθείται στους καταναλωτές είτε άμεσα ή μέσω τουριστικών γραφείων. Το κάθε πακέτο γενικά περιέχει καταλύματα (συχνά περιλαμβάνεται και κάποια υπηρεσία διατροφής, π.χ. πρόγευμα), μεταφορά από και προς τον προορισμό, μεταφορά εντός του προορισμού και εκδηλώσεις ή δραστηριότητες όπως είναι οι εκδρομές και οι κοινωνικές δραστηριότητες. Οι τουριστικοί πράκτορες δεν έχουν πάντα άμεσο έλεγχο των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων αυτών των προϊόντων. Παρόλα αυτά, οι καταναλωτές όλο και περισσότερο απαιτούν από τους τουριστικούς πράκτορες από τους οποίους έκαναν την αγορά τους, να τους επιβεβαιώσουν ότι τα προϊόντα τους δεν παρέχουν απλώς ποιότητα και χρηματικό αντίτιμο, αλλά επίσης διαφυλάττουν την περιβαλλοντική και κοινωνική αειφορία.

Παράδειγμα
Η Πράσινη Αγορά Ταξιδιών

Η Πράσινη Αγορά Ταξιδιών αποτελεί μια παγκόσμια υπηρεσία με σκοπό την ενσωμάτωση των αειφορικών προϊόντων στα πακέτα των τουριστικών πρακτόρων της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Η Πράσινη Αγορά Ταξιδιών -που περιλαμβάνει εκατοντάδες αειφορικά προϊόντα- ξεκίνησε στο διαδίκτυο ως μια υπηρεσία που απευθύνεται στις επιχειρήσεις.
Η Πράσινη Αγορά Ταξιδιών δίνει επίκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με τα υπάρχοντα προϊόντα αειφορικού τουρισμού. Στην Πράσινη Αγορά Ταξιδιών παρουσιάζονται διαφορετικοί τύποι προϊόντων αειφορικού τουρισμού μέσα από την "αλυσίδα τουριστικών παροχών": προορισμοί, προστατευόμενες περιοχές, δίκτυα εξυπηρέτησης, ατομικές κατοικίες, εκδρομές ή περιηγήσεις, καινούριοι τουριστικοί πράκτορες και υπηρεσίες μεταφοράς. Η Πράσινη Αγορά Ταξιδιών προσφέρει ένα ευρύ σύνολο υπηρεσιών με σκοπό να στηρίξει τα τοπικά προϊόντα και να αγγίξει τους τουριστικούς πράκτορες και τα ΜΜΕ της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Η Πράσινη Αγορά Ταξιδιών βρίσκεται σε επικοινωνία με περισσότερους από 1.500 τουριστικούς πράκτορες.

www.greentravelmarket.infoΟ δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω