Βρίσκεστε εδώ: / Πρακτική / Εργαλεία / Δείκτες για αειφορικό τουρισμό

Για να γίνει παρακολούθηση της διαδικασίας της αειφορικής ανάπτυξης και βελτίωση της διαδικασίας σχεδιασμού, είναι απαραίτητοι κάποιοι δείκτες οι οποίοι βοηθούν στην αξιολόγηση και το συντονισμό της αειφορικής ανάπτυξης. Έχουν αναγνωριστεί δείκτες και για τις τρεις πτυχές της ανάπτυξης αειφορικού τουρισμού -οικολογική, οικονομική και κοινωνική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO) πρότεινε προσφάτως τη χρήση επιλεγμένων δεικτών για αειφορικό τουρισμό, οι οποίοι θα είναι χρήσιμοι στους υπεύθυνους διαχείρισης και διοίκησης του τουριστικού τομέα. Οι επιλεγμένοι δείκτες καθοδηγούν με βάση τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Απευθύνονται στην ανάγκη που έχουν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για ενημέρωση και είναι εφαρμόσιμοι για τα περισσότερα έθνη ή περιφέρειες.

Οι δείκτες θα πρέπει να απεικονίζουν την πραγματική κατάσταση των προορισμών, για παράδειγμα:

"Την αναλογία των αφίξεων που είναι φιλικές προς το περιβάλλον" και όχι την "ύπαρξη μεταφορικών συστημάτων από αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς" τα οποία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τουρίστες.

Οι δείκτες πρέπει να επιτρέπουν την εξαγωγή συγκρίσιμων τιμών από όλους τους προορισμούς. Οι βόρειοι ή ορεινοί προορισμοί, για παράδειγμα, χρειάζονται περισσότερη ενέργεια για τη θέρμανση των καταλυμάτων και των εγκαταστάσεων από ό,τι χρειάζονται οι παράκτιοι προορισμοί όπου υπάρχει περισσότερη ηλιοφάνεια. Επειδή, όμως, οι τιμές εξαρτώνται από διάφορες καταστάσεις του προορισμού, δεν βγαίνει κάποιο σίγουρο αποτέλεσμα μόνο με τη μέτρηση του ποσοστού της ενέργειας που καταναλώνεται. Εάν εξετάσουμε τη συνολική χρήση της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμους πόρους, έχουμε έναν έγκυρο δείκτη για όλους τους προορισμούς (Πλαίσιο: το υπογραμμισμένο με κόκκινο κείμενο, με τους δείκτες ενέργειας από κάτω).

Ένα πρόχειρο σύνολο δεικτών αναγνωρίστηκε από την πρωτοβουλία VISIT και δοκιμάστηκε σε 10 προορισμούς σε όλη την Ευρώπη. Η δοκιμή κατέληξε στον προσδιορισμό ενός βασικού συνόλου δεικτών. Αυτοί προτείνονται ως "δείκτες προτεραιότητας" για τους οποίους είναι διαθέσιμα κάποια δεδομένα ή μπορούν να βρεθούν σχετικά εύκολα στον κάθε προορισμό.

Δείκτες Αειφορικού Τουρισμού στη Λίμνη Balaton, Ουγγαρία

Η μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και η οποία ξεκίνησε το 1999 εστιάζοντας σε περιοχή της περιφέρειας Keszthely που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της λίμνης, παρήγαγε πέντε κριτήρια δεικτών:

  • Εφαρμοσιμότητα
  • Διαθεσιμότητα δεδομένων
  • Επίπεδο αντίληψης και αξιοπιστίας
  • Δυνατότητα σύγκρισης
  • Ικανότητα πρόβλεψης

Επιλεγμένοι δείκτες:

Ποιότητα νερού: μέτρηση του Faecal coliform στις παραλίες. Μέτρηση της χλωροφύλλης α. Παράπονα τουριστών σχετικά με το νερό στις παραλίες.
Περιβαλλοντική εκπαίδευση: αριθμός των περιβαλλοντικών ενοτήτων που διδάσκονται στα σχολεία της περιοχής, σε σχέση με τη μέτρηση του αριθμού των μαθητών που διδάσκονται τις ενότητες αυτές.
Διατήρηση φύσης: Αριθμός σπάνιων/απειλούμενων ειδών.
Υπερβολική συσσώρευση ατόμων στην περιοχή της παραλίας και συμφόρηση: άτομα ανά τετραγωνικό μέτρο κατά την περίοδο αιχμής.
Κοινωνικές επιπτώσεις: Αναλογία τουριστών και ντόπιων κατά τις περιόδους αιχμής.
Εικόνα της περιοχής: Επίπεδο ικανοποίησης της τοπικής κοινωνίας.
Εποχικότητα: Αριθμοί τουριστών κατά τους μήνες αιχμής.
Ποικιλία πόλων έλξης: Ποσοστό των υποδομών και υπηρεσιών που λειτουργούν όλο το έτος.
Διαχείριση στερεών απορριμμάτων: Ποσοστό των κατοικιών που χρησιμοποιούν το επίσημο σύστημα αποκομιδής σκουπιδιών (απόδειξη αγοράς).
Ικανοποίηση καταναλωτή: βάσει ερωτηματολογίων.
Καθαριότητα νερών και θάμνων: αριθμός αποχωρητηρίων ανά τουρίστα, τα οποία βρίσκονται στην παραλία κατά τις περιόδους αιχμής.
Καθαριότητα εστιατορίων: αριθμός τουριστών που έχουν αναφέρει ότι έπαθαν δηλητηρίαση από σαλμονέλα στα τοπικά εστιατόρια και καταστήματα τροφίμων.
Εγκληματικότητα: αριθμός αξιόποινων πράξεων οι οποίες καταγγέλθηκαν από κατοίκους και μη.
Κοστολόγηση: μηνιαίος μέσος όρος τιμών δωματίων.
Δημόσια πρόσβαση στις παραλίες: αριθμός χρησιμοποιούμενων παραλιών που είναι ανοιχτές για το κοινό.
Προστασία βιολογικών πόρων:κατηγορία προστασίας της περιοχής βάσει καταλόγου του IUCN. Αριθμός σπάνιων/απειλούμενων ειδών. Ύπαρξη ενός οργανωμένου σχεδίου για την περιοχή.
Παροχές μαύρης αγορά: βάσει έρευνας των επισκεπτών.
Χρηματοδότηση για περιοχές προστασίας: ποσοστό των βασικών εισοδημάτων τα οποία καταβάλλονται για στόχους προστασίας.
Συνολική συμπεριφορά απέναντι στον προορισμό: βάσει ερωτηματολογίου προς τους επισκέπτες.

 

Για την υποβοήθηση της ερμηνείας, αναγνωρίστηκαν τρεις σύνθετοι δείκτες:

  • Δείκτης φέρουσας ικανότητας βάσει: της προσβασιμότητας της παραλίας (30%), του επίσημου αριθμού κλινών (20%), της ικανότητας στάθμευσης και της παροχής οδικού δικτύου (20%), της αλλαγής στο δείκτη της τοπικής συμπεριφοράς (30%).
  • Δείκτης πιέσεων στην περιοχή, για δημοφιλή τουριστικά μέρη, βάσει: του αριθμού των τουριστών (30%), του αριθμού των τουριστών ανά τετραγωνικό μέτρο (30%), της ανταπόκρισης της τοπικής κοινωνίας (20%), των επιβλαβών μέτρων (20%).
  • Δείκτης θελκτικότητας της περιοχής, βάσει: της ποιότητας του νερού (30%), της πρόσβασης στην παραλία (20%), της ποικιλίας των πόλων έλξης (30%), της απόκρισης των επισκεπτών (20%).

Περισσότερες πληροφορίες


 


Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω