Βρίσκεστε εδώ: / Αίτια / Ωφέλειες από τον Αειφορικό Παράκτιο Τουρισμό

Οικονομικές ωφέλειες

Οι κύριες θετικές οικονομικές επιδράσεις του αειφορικού (παράκτιου) τουρισμού σχετίζονται με κέρδη συναλλάγματος, τις συνεισφορές στα κρατικά έσοδα, παραγωγή ευκαιριών απασχόλησης και εργασίας. Μερικά από τα πιο σπουδαία οικονομικά κέρδη που φέρει ο αειφορικός τουρισμός, αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα. Επιπλέον πληροφορίες σχετικές με οικονομικές συνεισφορές του τουρισμού βρίσκονται στο δικτυακό τόπο του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού.

Παραδείγματα

Το καλύτερο παράδειγμα είναι το Εθνικό Πάρκο του Abruzzo (Ιταλία) το οποίο επισκέπτονται 1-2 εκατομμύρια άτομα κάθε έτος.
Περισσότερες συνδέσεις: www.initaly.com/ www.regione.abruzzo.it

Στην Ελλάδα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το παράδειγμα του Δάσους της Δαδιάς.
Περισσότερες συνδέσεις: www.wwf.gr

Κέρδη συναλλάγματος

Οι τουριστικές δαπάνες, η εξαγωγή και εισαγωγή σχετιζόμενων αγαθών και υπηρεσιών, επιφέρουν έσοδα στην οικονομία της χώρας που φιλοξενεί τους τουρίστες. Ο τουρισμός αποτελεί μια βασική πηγή κέρδους συναλλάγματος για τουλάχιστον 38% όλων των χωρών (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού).

Συνεισφορά στα κρατικά έσοδα

Τα κρατικά έσοδα από τον τουριστικό τομέα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως άμεσες και έμμεσες εισφορές. Στις άμεσες εισφορές περιλαμβάνονται οι φόροι σε εισοδήματα που προέρχονται από τουριστική απασχόληση, από τουριστικές επιχειρήσεις και από άμεσες χρεώσεις σε τουρίστες όπως ο οικολογικός φόρος ή οι φόροι αναχώρησης. Οι έμμεσες εισφορές προκύπτουν από φόρους και δασμούς σε αγαθά και υπηρεσίες προς τους τουρίστες, όπως για παράδειγμα φόρους για αναμνηστικά αντικείμενα, αλκοολούχα ποτά, εστιατόρια κ.λπ.

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης

Η ραγδαία επέκταση του διεθνούς τουρισμού έχει οδηγήσει σε σημαντική δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Για παράδειγμα, ο τομέας ξενοδοχειακών καταλυμάτων ανεξάρτητα παρείχε περίπου 11.3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας παγκοσμίως κατά το έτος 1995. Ο τουρισμός μπορεί άμεσα να ενεργοποιήσει θέσεις εργασίας μέσω ξενοδοχείων, εστιατορίων, ταξί, πωλήσεων αναμνηστικών αντικειμένων αλλά και έμμεσα με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που χρειάζονται από τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού ο τουρισμός απασχολεί περίπου το 7% των εργαζομένων παγκοσμίως.


Ενεργοποίηση επενδύσεων στις υποδομές

Ο τουρισμός μπορεί να προτρέψει την τοπική κυβέρνηση ώστε να βελτιώσει τις υποδομές δημιουργώντας καλύτερα αποχετευτικά συστήματα και συστήματα ύδρευσης, οδικά δίκτυα, δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, παροχής τηλεπικοινωνιών και δημόσιας μεταφοράς. Με όλα αυτά βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, αλλά και διευκολύνεται και ο τουρισμός.

Δείτε τη μελέτη περίπτωσης για την ακτή της Σλοβενίας

Συμβολή στις τοπικές οικονομίες

Ο τουρισμός μπορεί να στηρίξει σημαντικά την τοπική οικονομία. Καθώς το περιβάλλον αποτελεί ένα βασικό στοιχείο των πόρων της τουριστικής βιομηχανίας, τα εισοδήματα από τον τουρισμό συχνά χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της οικονομικής αξίας των προστατευόμενων περιοχών. Υπάρχουν και άλλα τοπικά εισοδήματα τα οποία δεν ποσοτικοποιούνται εύκολα, καθώς δεν καταγράφονται όλα τα τουριστικά έξοδα στις μακρο-οικονομικές στατιστικές. Ένα μέρος του τουριστικού εισοδήματος προέρχεται από την ανεπίσημη απασχόληση, όπως είναι οι μικροπωλητές στους δρόμους και οι ανεπίσημοι ξεναγοί. Η θετική πλευρά της ανεπίσημης, ή μη δηλωμένης, απασχόλησης είναι ότι τα χρήματα επιστρέφουν στην τοπική οικονομία και ότι έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα καθώς γίνεται ανακύκλωση δαπανών. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο για τα Ταξίδια και τον Τουρισμό εκτιμά ότι ο τουρισμός παράγει ένα έμμεσο ισοδύναμο εισφοράς έως 100% των άμεσων εξόδων από τον τουρισμό.

Άμεση οικονομική συμβολή για την προστασία της φύσης

Ο τουρισμός μπορεί να συνεισφέρει άμεσα στη διατήρηση ευαίσθητων περιοχών και οικοτόπων. Τα εισοδήματα που προέρχονται από τα εισιτήρια εισόδου στα πάρκα και από παρόμοιες πηγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την προστασία και τη διαχείριση των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών. Κάποιες κυβερνήσεις συγκεντρώνουν χρήματα με πιο έμμεσους τρόπους οι οποίοι δεν συνδέονται με συγκεκριμένα πάρκα ή περιοχές διατήρησης. Χρήματα από μισθώσεις χρήσης, φόροι εισοδήματος, φόροι για πωλήσεις ή ενοικίαση εξοπλισμού αναψυχής και οι φόροι αδειοδότησης για δραστηριότητες όπως είναι το κυνήγι και η αλιεία, όλα αυτά είναι δυνατό να παρέχουν στις κυβερνήσεις τα χρήματα που χρειάζονται για τη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Όλο και περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες υιοθετούν μια ενεργή στάση με σκοπό την αειφορία. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο επειδή το επιθυμούν οι καταναλωτές, αλλά επίσης διότι γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι οι ανέπαφοι και παρθένοι προορισμοί είναι ουσιώδεις για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση της τουριστικής βιομηχανίας. Όλο και περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες προτιμούν να εργάζονται με προμηθευτές οι οποίοι δρουν αειφορικά, για παράδειγμα, με εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, εκτίμηση του τοπικού πολιτισμού και στήριξη της καλής κατάστασης των τοπικών κοινωνιών. Το 2000, ιδρύθηκε ο διεθνής Οργανισμός Τουριστικών Πρακτόρων για Αειφορικό Τουρισμό με τη στήριξη του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP).Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω