Βρίσκεστε εδώ: / Αίτια / Ωφέλειες από την Περιβαλλοντική Διαχείριση και Σχεδιασμό

Με τη δυναμική περιβαλλοντική διαχείριση των τουριστικών εγκαταστάσεων και κυρίως των ξενοδοχείων (μέτρα εξοικονόμησης νερού και ενέργειας, ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων, χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, κ.ά.), μπορεί να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον. Ο σχεδιασμός βοηθά στην επιλογή ανάμεσα στα αντικρουόμενα συμφέροντα της βιομηχανίας και του τουρισμού, με σκοπό να βρεθεί μια συμβατή λύση. Με τον έγκαιρο σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης, μπορούν να προληφθούν οι ζημίες και τα "ακριβά" λάθη και να αποφευχθεί κατά συνέπεια η σταδιακή υποβάθμιση περιβαλλοντικών πόρων οι οποίοι είναι σημαντικοί για τον τουρισμό.

Παράδειγμα
Η ακτή κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας είναι μια από τις πιο πολύτιμες περιβαλλοντικά περιοχές, καθώς εκεί υπάρχουν πολλαπλές φυσικές ομορφιές, όπως κοραλλιογενείς ύφαλοι, αμμώδεις παραλίες ή θαλάσσιες χελώνες. Η περιοχή θεωρείται ότι έχει τεράστιες δυνατότητες για τη διεθνή και την τοπική τουριστική ανάπτυξη της Αιγύπτου. Το Σύστημα Πληροφόρησης της Ερυθράς Θάλασσας [Red Sea Information System (RSIS)] βοήθησε στη δημιουργία ενός αειφορικού σχεδίου δράσης σχετικά με νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στον τουρισμό, τις υποδομές και τη βιομηχανία κατά μήκος της ακτής. "Το RSIS έχει διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της περιβαλλοντικής και οικονομικής αειφορίας: αλλαγές στις περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές και στρατηγικές, αλλαγές στην κατανομή των οικονομικών πόρων, αντιμετώπιση των εμποδίων κατά της περιβαλλοντικής διατήρησης, καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στους διάφορους επενδυτικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς. Τέλος, δημόσια συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων" (http://bestpractices.org/).

Εναλλακτική απασχόληση

Ο τουρισμός μπορεί να παρέχει εναλλακτική απασχόληση σε αναπτυξιακά σενάρια τα οποία ενδέχεται να έχουν μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Δείτε το έργο Vainameri - Μελέτη Περίπτωσης στην ΕσθονίαΟ δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω