Βρίσκεστε εδώ: / Αίτια / Εισαγωγή

Ο τουρισμός αποτελεί βασικό συστατικό της οικονομικής ανάπτυξης παγκοσμίως και ειδικά στις παράκτιες περιοχές. Ο τουρισμός αναμένεται να ασκήσει μια αυξανόμενη επίδραση στη διαχείριση του παράκτιου τοπίου, του οικοσυστήματος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο παράκτιος τουρισμός, όπως και γενικά ο τουρισμός, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ένα περιβάλλον που ελκύει τους επισκέπτες. Συνεπώς, η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί προϋπόθεση για αειφορικό παράκτιο τουρισμό. Η προστασία των περιοχών αποτελεί έναν αποτελεσματικό και απαραίτητο τρόπο διαφύλαξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Επομένως, τέτοιες περιοχές συνεισφέρουν έντονα στον αειφορικό παράκτιο τουρισμό, παρόλο που θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για κάθε μεμονωμένη περίπτωση να διατηρηθεί μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην προστασία και την ανάπτυξη.

Για αυτόν ακριβώς το λόγο, τα έθνη παγκοσμίως έχουν δεσμευθεί να στηρίξουν την αειφορική ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής τους κληρονομιάς υπογράφοντας διεθνείς συμφωνίες. Μερικές από αυτές απευθύνονται συγκεκριμένα σε παράκτιες ζώνες, η πλειοψηφία, όμως, αυτών είναι πιο γενική και αφορά μια ευρύτερη κλίμακα.

Η φυσική κληρονομιά περιλαμβάνει τη βιοποικιλότητα, το φυσικό τοπίο, την αξία της υπαίθριας αναψυχής κ.λπ. Η διαχείριση της κληρονομιάς αυτής γίνεται με τον καλύτερο τρόπο, όταν ακολουθεί και εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα.

Δύο βασικοί στόχοι της Σύμβασης είναι:

  1. η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας,
  2. η αειφορική χρήση των συστατικών της.

 

Άσκηση προς χρήστη

Γράψτε έναν κατάλογο με έξι τουλάχιστον προβλήματα που προκαλούνται από αναψυχικές δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές.


 Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω