Γιατί το CoastLearn;


Το καλοκαίρι του 2000, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Split στην Κροατία, 18 κυβερνητικοί αντιπρόσωποι από τη Βαλτική, τη Μαύρη, την Κασπία και τη Μεσόγειο Θάλασσα, επεσήμαναν την ανάγκη δημιουργίας ενός εξ αποστάσεως επαγγελματικού εργαλείου κατάρτισης, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειρίας και ιδεών μεταξύ τους σε μια μακροπρόθεσμη βάση. Η ΕUCC-Παράκτια Ένωση ανέλαβε την ευθύνη να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα και έτσι ξεκίνησε την υλοποίηση ενός πιλοτικού έργου με τίτλο "CoastLearn" και με τη στήριξη του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού μέσου Leonardo Da Vinci. Από τότε, η συνεργασία αλλά και το πρόγραμμα CoastLearn αναπτύσσονται υπό την επίβλεψη της EUCC.

H έννοια της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης δεν είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένη στην Ε.Ε. Συνεπώς, κύριος σκοπός είναι η ενημέρωση και κατάρτιση αυτών που διαχειρίζονται τις παράκτιες περιοχές καθώς και αυτών που σχεδιάζουν την πολιτική διαχείρισης, σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τα οφέλη που διέπουν την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης.

Σε σχέση με τα υφιστάμενα Ευρωπαϊκά και διεθνή επαγγελματικά συστήματα κατάρτισης και τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές, το CoastLearn πρωτοπορεί. Άλλες διαδικασίες κατάρτισης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης είναι δαπανηρές, απευθύνονται περισσότερο σε καταστάσεις και προβλήματα της δυτικής Ευρώπης και της Αμερικής και πολλάκις αποτελούν μέρος της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Η καινοτομία του CoastLearn έγκειται στο ότι αποτελεί το πρώτο ευρέως διαθέσιμο πακέτο μαθημάτων μέσω διαδικτύου το οποίο επιπλέον είναι δωρεάν. Ακόμη μεγαλύτερη καινοτομία, όσον αφορά τις προσεγγίσεις του έργου "CoastLearn", είναι η συνεργασία που συντελείται ανάμεσα σε εταίρους της ανατολικής και δυτικής Ευρώπης, προκειμένου όλοι μαζί να αναπτύξουν νέα προϊόντα που θα εστιάζουν πρωτίστως στις ανάγκες των εταίρων της ανατολικής Ευρώπης.

.