“CoastLearn” – kompleksinės krantotvarkos nuotolinio mokymo programa, skirta profesiniam lavinimui ir tęstinėms studijoms. Programa sukurta padėti visiems tiems, kurie siekia tobulintis, gilinti savo žinias ir lavinti praktinius įgūdžius įvairiose krantotvarkos srityse. Aukštųjų mokyklų studentai, valdininkai, planuotojai, administratoriai, verslininkai, visuomeninių organizacijų nariai čia ras daug naudingos ir savarankiškam mokymuisi pritaikytos informacijos apie krantus, jų vystymosi dėsningumus, tausojančio naudojimo ypatumus, krantosaugą ir darnią krantotvarką. Dabar “CoastLearn” modulius galima skaityti devyniomis Europos kalbomis. Tekste pateikiamos interneto nuorodos gilesnėms kiekvienos aptariamos temos studijoms anglų kalba.

 

Programos moduliai

Programos partneriai

Paieška