Kompleksinė krantotvarka

Gamtiniu atžvilgiu itin pažeidžiamos pajūrio sritys kenčia nuo gyventojų gausėjimo, pramonės ir turizmo plėtros, besaikio jūrinių išteklių naudojimo. Šias globalines problemas ypač paaštrina pasaulinė klimato kaita. Taigi pakrantėse vis dažniau kyla interesų konfliktai, kurie trukdo tausojančiai naudoti gamtinius ir aplinkos išteklius.

Kompleksinė krantotvarka (dar vadinama integruotu kranto zonos valdymu – angl.Integrated Coastal Zone Management, ICZM) padeda išvengti krantonaudos ir krantosaugos interesų konfliktų arba išspręsti juos. Tai – tęstinis procesas, kurio tikslas – darni ir tausojanti kranto zonos plėtra bei jos įvairovės išsaugojimas. Kompleksinė krantotvarka – kranto zonos planavimo ir valdymo metodų bei principų visuma. Jos tikslas – pasiūlyti ir įgyvendinti sprendimus, kaip derinti įvairias veiklas kranto zonoje, siekiant užtikrinti ilgalaikę finansinę ir ekonominę naudą tiek mūsų visuomenei, tiek ir ateities kartoms. Kitas kompleksinės krantotvarkos priemonių tikslas – sumažinti arba visai išvengti kranto zonos aplinkos taršos.

Kad būtų laikomasi kompleksinės krantotvarkos principų ir reikalavimų, būtini du svarbiausi dalykai:

Kompleksinės krantotvarkos programas paprastai sudaro keturi etapai:

Visi šie etapai sudaro pasikartojantį ciklą, kadangi po vertinimo vėl prasideda naujo etapo problemų įvardijimas.