Jūs esate: / Kompleksinė krantotvarka / Nauda

Kompleksinės krantotvarkos programos leidžia išvengti problemų, išvardintų praeitame skyrelyje. Apibendrintai naudą, kurią teikia kompleksinė krantotvarka, galima skirstyti į etinę ir ekonominę.

 

Etinė nauda

Tinkamai parengtos ir įgyvendintos kompleksinės krantotvarkos programos padeda išsaugoti gamtą ir gamtinius išteklius ateities kartoms, t. y. padeda užtikrinti darnios plėtros prielaidas. Kartu kompleksinė krantotvarka turi garantuoti socialinę lygybę, visiems žmonėms vienodas teises naudotis kranto zona ir jos ištekliais, puoselėti tradicinius šių išteklių tausojančio naudojimo būdus. Taip pat kompleksinės krantotvarkos programos tiesiogiai tarnauja praktiškai įgyvendinant 1992 m. Rio de Žaneire pasaulio lyderių paskelbtos Aplinkos apsaugos ir tausojančios plėtros deklaracijos esmines nuostatas ( UNCED92, Agenda21 ).

3 klausimas

Ką vadiname „darnia plėtra”?    
 
a) plėtrą, kuri užtikrina amžiną maksimalų ekonomikos augimą
b) plėtrą, kuri užtikrina dabarties ir ateities kartų socialinę gerovę

Ekonominė nauda

Šalia etinės naudos, kompleksinė krantotvarka turi ir neginčijamų ekonominių privalumų:

  • subalansuotas veiklos planavimas leidžia išvengti išlaidų krantonaudos konfliktams spręsti ir suniokotai kranto zonos aplinkai atkurti;
  • kompleksinis planavimas yra pigesnis negu šakinis, jeigu įvertinsime visas specialiųjų planų rengimo sąnaudas atskirai kiekvienam ūkinės veiklos sektoriui.
Krantonaudoje vyrauja nuomonė taikyti piniginį vertinimą tokiems ištekliams kaip biologinių rūšių įvairovė kranto zonoje, ar paplūdimio plotis (pvz., 1000 rūšių vertė yra 1 mln. eurų, o 1 m 2 paplūdimio – 1000 eurų). Objektyvus tokios piniginės vertės nustatymas dažniausiai nėra įmanomas. Dar keblesnis yra gamtinių išteklių nusidėvėjimo (amortizacijos) įvertinimas pinigine išraiška (žr. modulį „Strateginė analizė“, skyrelį „ Alternatyvų vertinimas “). Ekspertai ( IPCC93 ) perspėja, kad aukštų amortizacijos koeficientų taikymas gyvybiškai svarbiems kranto zonos ištekliams yra nesuderinamas su darnios plėtros principais.

About economical benefits: Illustration

The financial benefits of pro-active and inter-sectoral investments, compared to business as usual is illustrated with two graphs.

pro-active investments:

inter-sectoral investments:Šiai svetainei geriausiai tinka Internet Explorer 4-oji ir vėlesnės versijos