Biocenotiniu atžvilgiu kranto zonos sausumos ribą apibrėžia druskamėgių pajūrio augalų bendrijų vyravimo riba, o jūrinę – specifinių priekrantės dugno ekosistemų, augalų ir gyvūnų bendrijų paplitimo žemutinė riba, kurią lemia šviesos ir maistmedžiagių patekimas į jūros dugną.