Jūs esate: / Kompleksinė krantotvarka / Išvados

Apibendrinimas

Šiame modulyje jūs susipažinote su kompleksinės krantotvarkos pagrindais: sužinojote, kodėl ji tokia svarbi šiuolaikiniame pasaulyje, kaip rengiamos ir įgyvendinamos kompleksinės krantotvarkos programos. Pateikta schema apibendrina visas aukščiau aptartas temas. KK programos praktiniai komponentai parodyti pilkšvuose laukeliuose (pradžia – planavimas – vykdymas – stebėsena ir vertinimas). Praktinis kompleksinės krantotvarkos programos įgyvendinimas yra cikliškas procesas, kaip pavaizduota schemoje. KK programos vykdymą lemia kelios svarbios priežastys, esančios už KK programos rengimo ir įgyvendinimo rėmų. Žemiau pateikti krantotvarkos metodai, priemonės, technologijos, be kurių neišsiverčia nė viena KK programa įvairiuose rengimo ir įgyvendinimo etapuose.

Procesas

Trumpai prisiminsime visus KK programos rengimo ir įgyvendinimo etapus. Taigi pradžioje grupė mokslininkų, visuomenės veikėjų ar politikų iškelia poreikį darniai ir subalansuotai spręsti krantonaudos problemas. Jie patys arba jų užsakyti ekspertai parengia pasiūlymų dokumentą, kuriame suprantamai išdėstoma, kokie esminiai krantotvarkos pokyčiai turėtų įvykti ir kokią tai atneštų naudą visuomenei. Sulaukus visuomenės ir politikų pritarimo, toliau eina planavimo etapas, kurio metu išsamiai analizuojami kranto zonoje ir aplink ją vykstantys procesai, jų priežastys ir pasekmės, įvairūs kranto zonos raidos scenarijai, siūlomi įvairūs būdai, sprendiniai, kuriamos strategijos „karščiausioms“ kranto zonos problemoms spręsti. Esminės kompleksinės krantotvarkos prielaidos yra sukurti tam tikras organizacines, teisines ir finansines sąlygas, skirtas užtikrinti ilgalaikį krantotvarkos kompleksiškumą. Būtina nuodugniai ištirti ir įvertinti galimą KK programos trumpalaikį ir ilgalaikį poveikį kranto zonai, jos ekosistemoms, pakrantės gyventojų bendruomenėms. Kad programa sulauktų politikų pritarimo ir tinkamo finansavimo, dažniausiai būtina objektyviai ir suprantamai parodyti tą naudą, kurią visuomenei atneš sėkmingas programos įgyvendinimas. Pradėjus programą įgyvendinti, būtina nuolat stebėti ir vertinti jos eigą bei rezultatus. Stebėsenos metu kaupiant vis daugiau žinių apie kranto zoną ir jos būklę veikiančius veiksnius, KK programa gali būti atnaujinama ir plečiama, į ją įtraukiami nauji projektai, strateginiai sprendiniai, planai ir pan.

Techninė parama

Kompleksinės krantotvarkos procesui įgyvendinti pasitelkiama daugelis metodų, priemonių ir technologijų. Jos gali būti taikomos viename ar keliuose programos etapuose ar net visame programos rengimo ir įgyvendinimo cikle. Ši schema toli gražu neatspindi visos KK metodų ir technologijų taikymo įvairovės. Skirtingų metodų taikymas įvairuose programos etapuose gali labai skirtis, atsižvelgiant į konkrečius programos ar atskirų projektų tikslus.

Strateginė analizė yra vienas iš tokių metodų, kurie padeda sukurti ir tinkamai struktūrizuoti ilgalaikę kompleksinės krantotvarkos strategiją pradedant nuo pradinių jos rengimo etapų. Politinės priemonės užtikrina organizacines, normatyvines ir finansines sąlygas, kurios yra būtinos, siekiant sėkmingai įgyvendinti programą. Be duomenų bazių ir GIS neįmanoma apsieiti nė viename KK programos etape, o aerometodais renkama informacija yra nepakeičiama vykdant kranto zonos stebėseną ir vertinimą. PAV ir SPAV, kitos standartinės poveikio aplinkai vertinimo procedūros leidžia įvertinti įvairių krantonaudos veiklos rūšių poveikį kranto zonos aplinkai, KK programos sprendinių sėkmingam įgyvendinimui, kranto zonos išteklių tausojančiam naudojimui.

 


Šiai svetainei geriausiai tinka Internet Explorer 4-oji ir vėlesnės versijos