Yra daug požiūrių ir sistemų, skirtų krantonaudos konfliktams spręsti. Terminas krantotvarka, arba kranto zonos valdymas, pirmąkart oficialiai įvardytas minėtame JAV 1972 m. Krantotvarkos įstatyme. Lietuvoje krantotvarkos terminą pirmasis pavartojo prof. R. Žaromskis 1996 m. ( Žaromskis96 1 ). Kaip jau minėta, dažnai ICZM terminas į lietuvių kalbą verčiamas tiesiogiai – Integruotas kranto zonos valdymas. JT aplinkos programa (UNEP) siūlo vartoti terminą Integruotas krantų ir jūros akvatorijų valdymas (ICAM – Integrated Coastal and Marine Areas Management). Amerikiečiai B. Cicin-Sain ir R.W. Knechtas (Cicin98) 1998 m. pasiūlė panašų terminą: Integruotas krantų ir vandenyno valdymas (ICM – Integrated Coastal and Ocean Management), o JAV Nacionalinė vandenynų ir etmosferos tyrimų agentūra (NOAA) – tiesiog Integruotas krantų valdymas (ICM – Integrated Coastal Management). Pagaliau Tailando mokslininkai siūlo terminą – Kompleksinė tropikų krantotvarka arba Integruotas tropinių pakrančių valdymas (Integrated Tropical Coastal Zone Management – ITCZM). „CoastLearn“ autorių nuomone, visa ši terminų įvairovė telpa į ICZM sąvoką. Lietuviškai ICZM geriausia versti paprastu ir aiškiukompleksinėskrantotvarkos(KK) terminu, gerai derančiu prie jau įprastų kraštotvarkos, vandentvarkos,kompleksinio planavimo, kitų panašių teritorijų planavimo ir tvarkymo terminų.