Pagal apibrėžimą, neatsikuriančius išteklius įmanoma naudoti tik ribotą laiką. Taigi kažkuriai ateities kartai tų išteklių nebeliks. Pasaulio bankas savo rekomendacijose nustatė dvi esmines išteklių naudojimo taisykles, kad ateities kartos nejaustų jų stygiaus (žr. World Bank93).

1. Atsikuriančių išteklių tausojančio naudojimo tempai negali viršyti jų atsikūrimo tempų.

2. Neatsikuriančių išteklių tausojančio naudojimo atveju būtina sukurti lygiavertį atsikuriantį tokių išteklių pakaitalą. Pavyzdžiui, dalis pajamų, gautų iš naftos ar dujų gavybos, turi būti investuojama į atsikuriančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, vandens, biokuro) jėgainių plėtrą. Jei šios investicijos kompensuos Žemės energetinių išteklių praradimą dėl naftos ir dujų gavybos, ateities kartos nejaus energetinių žaliavų stygiaus.