Kompleksinio investicijų planavimo nauda

Viršutinė linija (BP) rodo bendrą metinį pajūrio teritorijoje pagamintos produkcijos kiekį. Produkcija auga didėjant gamybai ir vystantis technologijoms. Tačiau tuo pat metu didėja ir nuostoliai (N) dėl taršos, jūros lygio kilimo, gyventojų tankumo didėjimo pakrantėje, išteklių išsekimo. Jei nebūtų taikomos kompleksinės krantotvarkos priemonės, nuostolių augimas viršytų produkcijos augimą, o kartu mažėtų pajamos (P) ir ekonomikai grėstų žlugimas. Kompleksinis investicijų planavimas reiškia, kad kartu su investicijomis į gamybos didinimą taip pat investuojama ir į aplinkosaugos priemones (I), kurios leidžia išvengti negatyvių pasekmių, konfliktų ir kartu sumažinti nuostolius (?N). Kadangi gamtinėms sistemoms būdinga uždelsta reakcija į žmogaus poveikį, gali tekti palaukti tam tikrą laiko tarpą (?T), kol investicijos į aplinkosaugos priemones duos naudos. Tačiau ilgainiui nuostolių dėl aplinkos suniokojimo mažėjimas teigiamai atsilieps bendram produkcijos augimui, lyginant su investicijomis į kompleksinę krantotvarką (BP/KK). Tai ir yra ekonominė kompleksinės krantotvarkos ir darnios plėtros nauda. (Šaltinis: IPCC93)