Investicijų į kompleksinę krantotvarką palyginimas

Jei lyginsime investicijų į kompleksinę krantotvarką (BP/KK) efektyvumą su atskirų sektorių darnia plėtra kranto zonoje BP/SK, pastebėsime, kad nuostolių dėl aplinkos suniokojimo ir išteklių išeikvojimo kompensavimo efektas atskiruose sektoriuose (?SN) yra mažesnis nei kompleksinis aplinkos suniokojimo nuostolių mažinimo efektas visos kranto zonos mastu (?KN). Savo ruožtu, kadangi kompleksinės krantotvarkos programai parengti, suderinti ir įgyvendinti reikia daugiau laiko (?KT), negu įgyvendinti aplinkosaugos priemones atskiruose ūkio sektoriuose (?ST), bendras produkcijos augimas, lyginant su investicijomis į kompleksinę krantotvarką (BP/KK) pradžioje gali pasirodyti ne toks efektyvus kaip atskirų sektorių darni plėtra (BP/SK). Tačiau ilgainiui kompleksinio investicijų planavimo kranto zonoje ir kompleksinės krantotvarkos ekonominiai pranašumai dėl aplinkos kokybės bendro pagerėjimo netrunka atsiskleisti. (Šaltinis IPCC93)