Įstatymu apibrėžtos kranto zonos ribos skiriasi įvairiose šalyse. Pvz., Lietuvoje 2002 m. priimtas pajūrio juostos įstatymas (įstatymas2002) apibrėžia pajūrio juostą (jūros kranto zoną) kaip sausumos (kopagūbris, prieškopė, klifas, paplūdimys) ir jūros akvatorijos (povandeninis šlaitas iki 20 m gylio izobatos) dalį. Konkrečias pajūrio juostos ribas vietovėje nustato specialieji ir detalieji planai. Turkijos pajūrio juostos zonavimas išsamiai aprašytas skyrelyje „ Politinės priemonės “