Morfodinaminiu atžvilgiu kranto zona apibrėžiama kaip sausumos ir jūros tiesioginės sąveikos erdvė. Jos sausumos ribą apibrėžia viršutinė jūros bangavimo, potvynių, ledo, kopodaros procesų poveikio riba. Jūrinę ribą – bangavimo ir povandeninių srovių tiesioginio poveikio į dugną procesų riba (Baltijos jūroje ties Lietuvos krantais – apytiksliai 20 m gylyje). Plačiąja prasme kranto zona apima ir visas sausumos bei jūros ilgalaikės sąveikos suformuotas pakrantes, pvz., pajūrio lygumas, upių deltas ir pan.