Pajūrio zonavimas Turkijoje

Pagal Turkijos kranto zonos įstatymą, kranto ir pajūrio juostoje draudžiami bet kokie gavybos, kasybos ir statybos darbai, kurie gali daryti neigiamą įtaką kranto zonos aplinkai. Čia taip pat draudžiama versti ar laidoti atliekas.

Būtina gauti žemėnaudos leidimą iš teritorinio planavimo institucijų tokiai krantonaudos veiklai: 1) visuomeninės arba krantosauginės paskirties pakrantės infrastruktūros plėtrai: molų, bunų, krantinių, prieplaukų, bangolaužių, tiltų, švyturių, marinų, elingų ir slipų, druskos gavybos įrenginių, vandens siurblinių ir valymo įrenginių statybai; 2) su jūra tiesiogiai susijusios pramoninės infrastruktūros plėtrai: laivų statykloms ir pjaustykloms, taip pat akvakultūros ūkiams kurti.

Kranto ir pajūrio juostos A zonoje (nuo kranto linijos iki paplūdimio ribos ir 50 m nuo paplūdimio ribos link žemyno) draudžiama kapitalinė statyba. Ši teritorija turi būti skirta tik aktyviai ir pasyviai rekreacijai, pakrančių turizmui. Pajūrio juostos B zonoje leidžiama tiesti kelius, kurti rekreacinę infrastruktūrą (išskyrus apgyvendinimo įstaigas), statyti nuotekų valymo įrenginius, jei tam būtų gautas žemėnaudos leidimas iš teritorinio planavimo institucijų.

Krantą ir pajūrio juostą draudžiama pertverti tvoromis, sienomis ar grioviais, kurie trukdytų laisvam žmonių judėjimui palei vandens telkinį. Kranto zonos įstatymas taip pat numato procedūras, kuriomis konkrečiose pakrantės vietovėse nustatomos ir planavimo dokumentuose įtvirtinamos pajūrio juostos ribos.