Jūs esate: / Kompleksinė krantotvarka / Poreikis

Kam reikia kompleksinės krantotvarkos?

Nors kranto zona užima tik nedidelę Žemės paviršiaus dalį, bet pakrantėse gyvena didžioji žmonijos dalis. Žmonių susitelkimas palyginti nedidelėje teritorijoje neišvengiamai sukelia krantonaudos ir krantosaugos konfliktus, iš kurių patys opiausi yra:

  • žemės naudmenų ekonominės vertės praradimas;
  • nekilnojamojo turto pajūryje praradimas;
  • žemės naudmenų gamtinės ir estetinės vertės praradimas;
  • jūros ir sausumos gyvųjų organizmų rūšių praradimas;
  • istorinių ir archeologinių vertybių praradimas;
  • laisvo priėjimo prie jūros praradimas;
  • triukšmas ir susigrūdimas;
  • oro tarša.

 

2 klausimas

Ar kompleksinė krantotvarka svarbi tik besivystančioms šalims?

 

 


Šiai svetainei geriausiai tinka Internet Explorer 4-oji ir vėlesnės versijos