Programos partneriai

IHE Delft
EUCC
RIKZ-CZMC
Southamptono institutas
Nyderlandai
Nyderlandai
Nyderlandai
Didžioji Britanija
NAGREF Žemės ūkio mokslų fondas, Žuvininkystės tyrimų institutas
Nacionalinis Grigorės Antipos jūrotyros ir jūrinės plėtros institutas
Kompleksinės plėtros ir aplinkos institutas
Ščecino universiteto Jūrotyros institutas
Graikija
Rumunija
Slovėnija
Lenkija
       
Viduržemio jūros (Akdeniz) universiteto Aplinkotyros katedra
Viduržemio jūros veiksmų plano pirmaeilių veiksmų programos regioninis veiklos centras (PAP/RAC)
Kaliningrado valstybinis technikos universitetas
Laukinės gamtos apsaugos centras
Turkija
Kroatija
Rusija
Rusija
       
Arhipelaag
Sodertorno universitetinės kolegijos Krantotvarkos tyrimų centras (COMREC)
EUCC-Lenkija
Klaipėdos universiteto Rekreacijos ir turizmo katedra
Estija
Švedija
Lenkija
Lietuva
       
Latvijos universiteto Aplinkotyros ir aplinkotvarkos institutas
Gamtos paveldo fondas
Baltijos gamtos fondas
Sankt Peterburgo administracija
Latvija
Ukraina
Rusija
Rusija