Jūs esate: / Strateginė analizė / Strategijų kūrimas

Strategiją galima apibūdinti kaip projektą ar sprendinių visumą, kurią įgyvendinus pasiekiame laukiamą situacijos pasikeitimą ir/arba išsprendžiame strateginės analizės pradžioje apibrėžtą problemą. Išskirtini du strategijos kūrimo žingsniai: alternatyvių strategijų rengimas ir jų išankstinė atranka. Krantotvarkos strategijų rengimas nėra laisvas fantazijos žaismas. Jį apibrėžia daugelis ribojančių veiksnių.

Alternatyvių strategijų rengimas

Strategijų kūrimas dažniausiai nebūna griežtai reglamentuotas. Jau analizuojant problemą išryškėja svarbiausi sprendinių ieškos būdai. Jau minėjome, kad interesų grupių iniciatyva ar valdžios „politinis užsakymas“ taip pat gali iš anksto nustatyti problemos sprendimo paieškos kryptis. Ir priešingai, strateginės analizės užsakovas, centrinė valdžia arba visuomenės interesų grupės gali reikalauti, kad nebūtų svarstomos tokios alternatyvos, kurios kertasi su tradiciniais krantonaudos interesais ir principais arba prieštarauja nacionaliniam saugumui.

Atliekant strateginę analizę, alternatyvių strategijų skaičius dažniausiai nustatomas iš anksto. Jei iškyla poreikis priimti skubų sprendimą ar kyla „konkurencinė grėsmė“ vyraujančiai sprendinių ieškos krypčiai, pareigūnai ir politikai dažniausiai linkę apsiriboti kuo mažesnio alternatyvų skaičiaus svarstymu. Taip pat svarstytinų alternatyvių strategijos variantų skaičių gali apibrėžti įvairūs ribojantys veiksniai, ypač finansavimo trūkumas.

Jei pradinės analizės metu gaunamos naujos išsamios žinios apie problemos prigimtį, mastą ar jai įtakos turinčius veiksnius, ekspertų pareiga įtikinti užsakovus išplėsti svarstomų alternatyvų grupę, nes tik tokiu būdu galima pasiekti norimą teigiamą galutinį rezultatą.

Intarpe pateikiamas strategijų rengimo esminių klausimų sąrašas. Pamąstymai šiais klausimais padės apsispręsti, kurios sprendinių ieškos kryptys yra jūsų atveju perspektyviausios ir kiek reikėtų parengti alternatyvių strategijų lyginamajam vertinimui.

Pats paprasčiausias strateginių sprendinių ieškos būdas – taikyti Lietuvos Vyriausybės strateginio planavimo metodikoje (LRV, 1992) siūlomą SSGG strateginės analizės metodą. Šio metodo privalumas yra tas, kad strateginių sprendinių ieška tiesiogiai grindžiama iš anksto nustatytomis nagrinėjamo kranto zonos arealo vidinėmis stiprybėmis ir silpnybėmis bei išorinėmis galimybėmis ir grėsmėmis. SSGG metodo trūkumas – taikant jį sukuriamas nerealistiškai didelis sprendinių skaičius.

Tinkamų strategijų išankstinė atranka

Dažnai būna, kad įsijautę į krantotvarkos strategijų rengimą (ypač aprašytuoju SSGG analizės atveju), strateginio planavimo ekspertai pasiūlo labai daug alternatyvių sprendinių ir priemonių. Būtų nepraktiška išsamiai plėtoti, nagrinėti ir vertinti visas šias alternatyvas. Todėl reikėtų iš anksto atrinkti tinkamiausius sprendinius ir parengti juos tolesniam vertinimui. Vienas iš efektyviausių tokios atrankos metodų yra skirtingų sprendinių grupavimas pagal temas. Tokiu būdu keli tarpusavyje susiję sprendiniai toliau plėtojami, nagrinėjami ir vertinami kaip viena strategija. Prireikus tolesniuose atrankos ir vertinimo etapuose tokios strategijos vėl gali būti suskaidytos į alternatyvius sprendinių variantus, atskirai įvertinant juos pagal tinkamumo, patikimumo, kaštų ir kitus kriterijus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 klausimas

Kuris iš žemiau išvardytų teiginių yra teisingas?

„Nulinės“ strategijos pasirinkimas reiškia, kad kranto zonoje nebus vykdoma jokių krantotvarkos priemonių
Kranto zonos raidos scenarijus ir krantotvarkos strategija iš esmės apima tuos pačius nagrinėjamo kranto zonos arealo pokyčius
Jau atlikus pradinę nagrinėjamos krantonaudos problemos analizę tampa akivaizdu, kurie siūlomi alternatyvūs sprendiniai atitiks galimumo, tinkamumo ir lankstumo kriterijus

 

 

 

 

 

 

3 pratimas

Pasiūlykite po 3 skirtingus sprendinius kiekvienai iš 1-ajame pratime Jūsų aprašytų penkių Lietuvos krantonaudos problemų spręsti.

[siųsti dėstytojui]

 Šiai svetainei geriausiai tinka Internet Explorer 4-oji ir vėlesnės versijos