Jūs esate: / Strateginė analizė / Įvadas į strateginę analizę

Vieną 1953 m. vasario naktį siaubingas uraganas, užklupęs Nyderlandų pakrantę, lemtingai sutapo su ypač aukštu astronominiu jūros potvyniu. Milžiniška jūros patvanka pralaužė apsauginius pylimus bei kopagūbrius ir užliejo pietvakarinę šalies dalį. Didžioji Reino, Maso ir Scheldės deltinės žemumos dalis, plytinti žemiau jūros lygio, atsidūrė po vandeniu. Žuvo 1835 žmonės, dar 300 tūkst. deltos gyventojų teko skubiai evakuoti iš gyvenamųjų vietų.

Ši nelaimė privertė Nyderlandų vyriausybę imtis ilgalaikių plataus masto apsaugos priemonių, kurios leistų ateityje išvengti panašių katastrofų. Taip gimė nacionalinis strateginis planas „Deltaplan“ (DELTA62).

Plano esmę sudarė apsauginių pajūrio pylimų paaukštinimas ir sutvirtinimas bei visų didžiųjų upių žiočių uždarymas šliuzais, skirtais bet kokio tikėtino aukščio jūros patvankai sulaikyti. Iki XX a. 8-ojo dešimtmečio vidurio šis ambicingas projektas buvo beveik baigtas. Teliko atitverti nuo jūros rytinę Scheldės upės atšaką. Tačiau viešoji nuomonė šalyje tuo metu jau buvo smarkiai pasikeitusi. Rūpestį apsisaugoti nuo jūros patvankos buvo pakeitęs noras išsaugoti sparčiai nykstančią Nyderlandų deltinių žemumų gamtinę aplinką. Susirūpinimą reiškė ir žvejai, kurie nuogąstavo, kad rytinės Scheldės atitvėrimas nuo jūros sužlugdys žvejybos ir moliuskų rinkimo verslą. Teko ieškoti alternatyvų pirminiam projektui. Kadangi problemą komplikavo daugybė interesų grupių, atstovavusių visiškai priešingoms pažiūroms, Nyderlandų vyriausybė nusprendė atlikti išsamią strateginę analizę, siekdama objektyviai įvertinti visas alternatyvias strategijas ir išrinkti tokią, kuri susilauktų mažiausiai prieštaravimų (žr. GOEL77).

Rytinės Scheldės atšakos uždarymo problema ir jos sprendimo paieškos vaizdžiai parodo, kokiais atvejais tikslinga taikyti strateginės analizės metodiką.

Strateginė analizė – sudėtingų plėtros ir valdymo problemų kompleksinių sprendimų paieškos metodika, kurios esmė – įvertinti alternatyvias veiklos strategijas pagal daugelį kriterijų ir pasiūlyti tinkamiausią. Kompleksinėje krantotvarkoje strateginė analizė dažniausiai taikoma neapibrėžtomis ir sparčiai kintančiomis sąlygomis derinant ilgalaikius verslo plėtros ir aplinkosaugos interesus kranto zonoje, ypač tada, kai trūksta išsamių žinių apie kranto zonoje vykstančius procesus ir jos būklę lemiančius veiksnius.

Šiame modulyje mes kalbėsime apie penkis strateginės analizės etapus:

  • problemos analizę;
  • vertinimo kriterijų parinkimą;
  • strategijų kūrimą;
  • strategijų vertinimą;
  • strategijų rangavimą.

Visus šiuos analizės etapus galima atlikti nuosekliai, arba lygiagrečiai, t. y. kartu analizuojant problemą ir vertinant jau turimas (įvairių interesų grupių pasiūlytas) alternatyvas. Tikrovėje dažniausiai taikomas kombinuotas abiejų principų derinys: vieniems krantonaudos ir krantotvarkos konfliktams spręsti taikomas nuoseklios strateginės analizės metodas, kitiems – lygiagrečios. Vėliau, nustačius svarbiausias konfliktų priežastis ir jų tarpusavio sąsajas, grįžtama į analizės pradžią ir nuosekliai nagrinėjami esminiai dalykai. Kita vertus, dažnai skirtingos ekspertų grupės ties specifinėmis problemomis dirba lygiagrečiai, o paskui jų siūlomi strateginiai sprendiniai nuosekliai sujungiami ir derinami bendroje kompleksinėje programoje.

Suplanuotų krantosaugos priemonių schema: „Deltos planas“, 1962 m. (Šaltinis: DELTA62, 5.0.1, spūstelėkite padidinti)


Spūstelėkite padidinti

 

 

 

 

1 klausimas

Kurioms iš žemiau išvardytų problemų spręsti taikytinas strateginės analizės metodas?
1 Nustatyti optimalų uosto įplaukos kanalo molo ilgį, vertinant iš krantų dinamikos ir laivybos saugumo pozicijų
2 Įtikinti vietinius gyventojus ir aplinkosaugos aktyvistus, kad numatytas popieriaus fabriko išvalytų nuotekų išleidimas į jūrą neturės neigiamos įtakos priekrantės aplinkai, ką parodė atlikti moksliniai tyrimai
3 Spręsti, ar duoti leidimą uosto valdybai gilinti įplaukos kanalą, kuris kerta svarbias priekrantės paukščių ir žuvų buveines. Tuo tarpu pakrantės lygumos gyventojams žvejyba – svarbiausias pragyvenimo šaltinisŠiai svetainei geriausiai tinka Internet Explorer 4-oji ir vėlesnės versijos