Jūs esate: / Strateginė analizė / Strategijų rangavimas

Surangavus skirtingas strategijas pagal įvairius kriterijus, atsižvelgiant į jų santykinį svorį, galima lengviau pasirinkti tinkamiausią alternatyvą ir tvirčiau pagrįsti savo pasirinkimą visuomenei bei interesų grupėms. Pagal vertinimo kriterijų verčių interpretavimą, skiriamos dvi didelės rangavimo metodų grupės:

  • taikant integruotą rangavimą, įvairių kriterijų vertės sujungiamos į vieną integruotą vertę ir pagal ją nustatomas galutinis suminis kiekvieno sprendinio rangas;
  • taikant diferencijuotą rangavimą, visų kriterijų vertės, skirtos alternatyvioms strategijoms vertinti, pateikiamos rezultatų lentelėje (žr. žemiau pateikiamą Goellerio lentelės pavyzdį), o pareigūnai ir politikai, priimantys krantotvarkos sprendimus, gali aiškiai matyti įvairių alternatyvių sprendinių privalumus ir trūkumus pagal atskirus kriterijus.

Integruoto rangavimo metodai patogesni, jei reikia priimti skubų politinį sprendimą, o interesų grupės sutaria, kurie vertinimo kriterijai yra svarbiausi. Tačiau realiame gyvenime taip būna gana retai ir integruoto metodo taikymas turi daug esminių trūkumų.

6 klausimas

Kuris rangavimo būdas geriau tiktų Lietuvos Vyriausybei padėti pasirinkti vieną iš dviejų – pietinį (Malkų įlankos) ar šiaurinį (Melnragės) Klaipėdos giliavandenio uosto plėtros variantą?

integruoto rangavimo
diferencijuoto rangavimo

 

5 pratimas

4-ajame pratime jūs išsamiai apibūdinote dvi Lietuvos krantotvarkos problemas ir aprašėte kiekvieno jūsų pasirinkto kriterijaus tikėtinus kiekybinius pokyčius, kurie įvyktų įgyvendinus kiekvieną iš siūlomų sprendinių. Dabar iš šių duomenų sudarykite Goellerio rezultatų lentelę ir palyginkite, kuri iš jūsų pasiūlytų alternatyvių strategijų labiausiai tinka vienai ir kitai problemai spręsti. Pagrįskite savo suteiktus santykinius svorius įvairiems kriterijams.

[siųsti dėstytojui]Šiai svetainei geriausiai tinka Internet Explorer 4-oji ir vėlesnės versijos