Jūs esate: / Strateginė analizė / Tikslai

Išstudijavę šį modulį, jūs mokėsite pritaikyti strateginę analizę svarbiausioms krantonaudos ir krantotvarkos problemoms spręsti, nuosekliai atlikti visų strateginės analizės etapų užduotis, nustatyti alternatyvių strategijų palyginimo kriterijus ir juos pritaikyti praktiškai. Norime perspėti, kad šio trumpo lavinimo kurso metu įgytų strateginės analizės žinių ir įgūdžių toli gražu nepakanka realaus pasaulio krantonaudos problemoms ir konfliktams sėkmingai spręsti. Tam būtinas tolesnis tobulinimasis, kryptingas praktinis darbas ir bendradarbiavimas su šios srities ekspertais.

 


Šiai svetainei geriausiai tinka Internet Explorer 4-oji ir vėlesnės versijos