Strateginė analizė

Strateginė analizė – sudėtingų plėtros ir valdymo problemų kompleksinių sprendimų paieškos metodika, kurios esmė – įvertinti alternatyvias veiklos strategijas pagal daugelį kriterijų ir pasiūlyti tinkamiausią. Kompleksinėje krantotvarkoje strateginė analizė dažniausiai taikoma neapibrėžtomis ir sparčiai kintančiomis sąlygomis derinant ilgalaikius verslo plėtros ir aplinkosaugos interesus kranto zonoje, ypač tada, kai trūksta išsamių žinių apie joje vykstančius procesus ir jos būklę lemiančius veiksnius.

Strateginės analizės procesas apima keletą etapų. Šiam procesui būdingas cikliškumas, t. y. reguliarus grįžimas į jau buvusius etapus, nes iš anksto neįmanoma numatyti visų problemų, su kuriomis teks susidurti analizės metu. Strateginėje analizėje pirmiausia apibūdinama problema, tuomet nustatomi problemos mastai. Po to apibrėžiamas siekiamas situacijos pagerėjimas lyginant su dabartine būkle. Antrajame etape sudaromas kriterijų sąrašas, pagal kuriuos bus vertinamas skirtingų veiklos strategijų tinkamumas. Trečiajame etape sukuriama keletas alternatyvių veiklos strategijų ir iš jų atrenkamos kelios pačios perspektyviausios. Ketvirtajame etape perspektyviausios strategijos lyginamos tarpusavyje, naudojant specialius analizės modelius, leidžiančius įvertinti kiekvieną strategiją pagal įvairių kriterijų vertes. Pagaliau penktajame etape pasiūlytos strategijos ranguojamos (surašomos pirmumo eile) pagal skirtingus kriterijus, kad krantotvarkos sprendimus priimantys pareigūnai galėtų iš jų pasirinkti tinkamiausią.