Atsakymas:

1
2
3

Optimaliam uosto įplaukos kanalo molo ilgiui nustatyti pakanka atlikti specialius inžinerinius tyrimus ir skaičiavimus, o vietinių gyventojų įtikinimas apie objektyviais tyrimų duomenimis paremto sprendimo tinkamumą – visuomenės dalyvavimo krantotvarkoje sudėtinė dalis (žr. modulį „Visuomenės dalyvavimas“). Tuo tarpu uosto įplaukos kanalo gilinimas, kuris turės didžiulę įtaką priekrantės paukščių ir žuvų buveinėms bei vietiniams žvejams, gali būti pradėtas tik po kruopčios ir išsamios strateginės analizės. Priminsime, kad strateginė analizė taikoma derinant ilgalaikius verslo plėtros ir aplinkosaugos interesus kranto zonoje.