Atsakymas:

a) Kriterijai turi tikti objektyviam skirtingų alternatyvų palyginimui. Todėl netinka pirmasis kriterijus, kadangi „poveikio gamtai mastą“ labai sunku kiekybiškai apibrėžti ir įvertinti. Kitus keturis kriterijus gana nesunku kiekybiškai įvertinti ir palyginti.

b) Kiti vertinimo kriterijai galėtų būti: