ATSAKYMAS

Neteisingai. „Nulinė“ strategija jokiu būdu nereiškia, kad kranto zonoje iš viso nebus vykdoma jokių krantotvarkos priemonių. Tiesiog nebus siūlomos ir įgyvendinamos jokios naujos priemonės, paliekant veikti senąją krantotvarkos sistemą.
Neteisingai. Scenarijai apibūdina išorinės aplinkos pokyčius tiriamo kranto zonos arealo ribų, tuo tarpu krantotvarkos strategija nagrinėja ir siūlo vidinius pokyčius pačiame kranto zonos areale.
Teisingai.
Jau atlikus pradinę problemos analizę, tampa aišku, kurios iš galimų strategijų yra tinkamos, o kurios – netinkamos galimumo (tiek techninio, tiek ir politinio), tinkamumo ir lankstumo kriterijų atžvilgiu.