Atsakymas:

integruoto rangavimo
diferencijuoto rangavimo

Aukščiau jau minėta, kad integruoto rangavimo metodai patogesni, jei reikia priimti skubų politinį sprendimą, o interesų grupės sutaria, kurie vertinimo kriterijai yra svarbiausi. Tačiau Klaipėdos giliavandenio uosto plėtra, nors renkamasi tik iš dviejų alternatyvų, yra labai sudėtinga problema, paliečianti daugelį interesų grupių. Todėl integruoto rangavimo metodų trūkumai neleistų objektyviai palyginti abiejų alternatyvų.