16. Skirtingų investicinių strategijų poveikis

Visos investicinės strategijos grindžiamos aukščiau apibūdintu prognozuojamo išorės sąlygų pokyčio scenarijumi:

Laikotarpis, kuriam rengiamos alternatyvios investicinės strategijos – iki 2020 m.

„Nulinė“ strategija (be tikslinių investicijų, savaiminė (stichiška) krantonaudos plėtra)

Kriterijus

Vertė

Regiono bendrasis vidaus produktas (BVP)

459 mln. pesų

Metinės vieno gyventojo pajamos

432 pesų

Darbo vietų skaičius

227 tūkst.

Užimtumo lygis

53,4%

E-coli bakterijų koncentracija vandenyje

1,49 mg/l

Sunkiųjų metalų koncentracija vandenyje

1,12 mg/l

Fosfatų koncentracija vandenyje

1,33 mg/l

Mangrovių plotas

17760 ha

1-oji alternatyvi investicinė strategija siekia užtikrinti spartų darbo vietų ir pajamų augimą, o 2-oji – paspartintą žemės ūkio ir žvejybos plėtrą.

1-oji strategija: Prioritetas – turizmas ir alavo gavyba

Ūkio šaka

Investicijos (mln. pesų)

Alavo rūdos gavyba

67

Turizmas

50

Žvejyba

150

Žemės ūkis

150

Akvakultūra

201

Buitinių nuotekų valymas

150

Alavo rūdos gavybos atliekųutilizavimas

32

Kriterijus

Vertė

Regiono bendrasis vidaus produktas (BVP)

579 mln. pesų

Metinės vieno gyventojo pajamos

545 pesų

Darbo vietų skaičius

410 tūkst.

Užimtumo lygis

96,6%

E-coli bakterijų koncentracija vandenyje

0 mg/l

Sunkiųjų metalų koncentracija vandenyje

0 mg/l

Fosfatų koncentracija vandenyje

5,34 mg/l

Mangrovių plotas

22 367 ha

2-oji strategija: Prioritetas – žvejyba, akvakultūra, žemės ūkis

Ūkio šaka

Investicijos (mln. pesų)

Alavo rūdos gavyba

0

Turizmas

0

Žvejyba

175

Žemės ūkis

254

Akvakultūra

208

Buitinių nuotekų valymas

158

Alavo rūdos gavybos atliekųutilizavimas

5

Kriterijus

Vertė

Regiono bendrasis vidaus produktas (BVP)

561 mln. pesų

Metinės vieno gyventojo pajamos

528 pesų

Darbo vietų skaičius

428 tūkst.

Užimtumo lygis

100,8%

E-coli bakterijų koncentracija vandenyje

0 mg/l

Sunkiųjų metalų koncentracija vandenyje

0 mg/l

Fosfatų koncentracija vandenyje

6,79 mg/l

Mangrovių plotas

22 620 ha

3-ioji alternatyvi investicinė strategija siekia užtikrinti darbo vietų ir pajamų augimą bei pramonės plėtrą trumpalaikėje perspektyvoje, o 4-oji strategija siekia analogiškų tikslų ilgalaikėje perspektyvoje.

3-ioji strategija: Prioritetas – trumpalaikė paspartinta plėtra (iki 2010 m.)

Ūkio šaka

Investicijos (mln. pesų)

Alavo rūdos gavyba

450

Turizmas

0

Žvejyba

0

Žemės ūkis

0

Akvakultūra

115

Buitinių nuotekų valymas

25

Alavo rūdos gavybos atliekųutilizavimas

210

Kriterijus

Vertė

Regiono bendrasis vidaus produktas (BVP)

556 mln. pesų

Metinės vieno gyventojo pajamos

652 pesų

Darbo vietų skaičius

325 tūkst.

Užimtumo lygis

95,3%

E-coli bakterijų koncentracija vandenyje

1,06 mg/l

Sunkiųjų metalų koncentracija vandenyje

0 mg/l

Fosfatų koncentracija vandenyje

2,30 mg/l

Mangrovių plotas

20 590 ha

4-oji strategija: Prioritetas – ilgalaikė tausojanti plėtra (iki 2040 m.)

Ūkio šaka

Investicijos (mln. pesų)

Alavo rūdos gavyba

450

Turizmas

0

Žvejyba

0

Žemės ūkis

0

Akvakultūra

115

Buitinių nuotekų valymas

25

Alavo rūdos gavybos atliekų utilizavimas

210

Kriterijus

Vertė

Regiono bendrasis vidaus produktas (BVP)

900 mln. pesų

Metinės vieno gyventojo pajamos

607 pesų

Darbo vietų skaičius

467 tūkst.

Užimtumo lygis

78,7%

E-coli bakterijų koncentracija vandenyje

1,45 mg/l

Sunkiųjų metalų koncentracija vandenyje

2,32 mg/l

Fosfatų koncentracija vandenyje

2,78 mg/l

Mangrovių plotas

9773 ha

 


[Pratybų klausimai. 4 etapas]17. N/K (naudos ir kaštų santykio) koeficientas

Ne! N/K (naudos ir kaštų santykio) koeficientas apibendrina tik tą informaciją, kuri išreiškiama piniginėmis vertėmis. Pesisir Tropikanos atveju, N/K analizei galėtume taikyti tik du parametrus – regiono BVP ir metines vieno gyventojo pajamas. Likusieji parametrai turėtų būti ignoruojami. Tokiu atveju N/K analizę galėtų taikyti tik tie pareigūnai ir politikai, kurie suinteresuoti vieninteliu krantotvarkos programų aspektu – BVP ir gyventojų pajamų didinimu. O tai būtų pernelyg vienpusiškas ir nepriimtinas krantotvarkos strategijų vertinimas.


[Pratybų klausimai. 4 etapas] [Pratybų klausimai. 5 etapas]