18. Rezultatų lentelė

Žaliai pažymėję maksimalų teigiamą poveikį, o raudonai – maksimalų neigiamą poveikį, gauname galutinę rezultatų lentelę:

Ūkio šaka „Nulinė“ strategija 1 strategija 2 strategija 3 strategija 4 strategija
Alavo rūdos gavyba 0 67 0 450 450
Turizmas 0 50 0 0 0
Žvejyba 0 150 175 0 0
Žemės ūkis 0 150 254 0 0
Akvakultūra 0 201 208 115 115
Buitinių nuotekų valymas 0 150 158 25 25
Alavo rūdos gavybos atliekų utilizavimas 0 32 5 210 210
Vertinimo kriterijus
Regiono bendrasis vidaus produktas (BVP), mln. pesų 459 579 561 556 900
Metinės vieno gyventojo pajamos, pesų 432 545 528 652 607
Darbo vietų skaičius 227 000 410 000 428 000 325 000 467 000
Užimtumo lygis, % 53.4 96.6 100.8 95.3 78,7
E-coli bakterijų koncentracija vandenyje, mg/l 1,486 0 0 1056 1,446
Sunkiųjų metalų koncentracija vandenyje, mg/l 1,120 0 0 0 2,320
Fosfatų koncentracija vandenyje, mg/l 1,330 5,335 6,788 2,330 2,780
Mangrovių plotas, ha 17,760 22,367 22,620 20,590 9,773

Iš šios rezultatų lentelės matyti, jog neegzistuoja vienintelė geriausia alternatyva, kadangi nėra nė vieno žaliai nuspalvinto stulpelio. Išrinkti maksimaliai tinkamą strategiją galima tik priskyrus kiekvienam kriterijui santykinį svorį. Parinkti svorius, įvertinti galutinius rezultatus ir išrinkti maksimaliai tinkamą strategiją padės specialios kompiuterinės programos (pvz., CRESS).


[Pratybų klausimai. 5 etapas]