Jūs esate: / Strateginė analizė / 1 etapo pratybų klausimai

Pradžioje geriau susipažinkite su Pesisir Tropikanos regiono problemomis.

Problemos apibūdinimas

Klausimai:
1. Nurodykite galimus Pesisir Tropikanos kompleksinės krantotvarkos projekto iniciatorius. (Atsakymas)
2. Kurie regiono gamtiniai ir socialiniai aspektai jums atrodo svarbiausi apibūdinant regioną? (Atsakymas)
3. Apibūdinkite galimas regiono kompleksinės krantotvarkos ir krantonaudos programos kryptis. (Atsakymas)

Problemos mastų nustatymas
Klausimai:
4. Kokios yra fizinės Pesisir Tropikanos regiono ribos? (Atsakymas)
5. Kurie regiono gamtiniai ir socialiniai aspektai jums atrodo svarbiausi apibūdinant sprendžiamą krantonaudos problemą? (Atsakymas)
6. Kokios yra Pesisir Tropikanos kompleksinės krantotvarkos programos interesų grupės ir socialiniai partneriai: (Atsakymas)
  • pačiame regione;
  • už regiono ribų?
7. Kas priima kompleksinės krantotvarkos programos finansavimo sprendimus Pesisir Tropikanoje? (Atsakymas)

Pokyčių apibrėžimas
Klausimai:
8. Nustatykite Pesisir Tropikanos „nulinės“ situacijos apibūdinimo rodiklius. (Atsakymas)
9. Nuosekliai apibūdinkite Pesisir Tropikanos „nulinę“ situaciją. (Atsakymas)
10. Apibūdinkite siekiamą Pesisir Tropikanos ekonominės ir ekologinės situacijos pagerėjimą. (Atsakymas)

 

 


Šiai svetainei geriausiai tinka Internet Explorer 4-oji ir vėlesnės versijos