Ribojantys veiksniai

Patirtis rodo, kad krantotvarkos strategijų kūrimą riboja daugelis veiksnių, apimančių siūlomų sprendinių tinkamumo ir pritaikomumo ribas. Ribojančius veiksnius galima suskirstyti į tokias grupes:

Antrasis, trečiasis ir ketvirtasis ribojantys veiksniai nepriklauso krantotvarkos strategiją parengti užsakiusios (dažniausiai regioninio lygio) institucijos kompetencijai ar tiesioginei įtakai.

Būtina taip pat atsiminti, kad ribojantys veiksniai gali keistis arba būti aktyviai ir kryptingai keičiami sutelktomis visuomenės, krantotvarkos strategiją rengiančių ekspertų ir ją parengti užsakiusios institucijos pastangomis. Todėl visoms šioms trims interesų grupėms būtina glaudžiai bendradarbiauti tarpusavyje, siekiant atverti naujas perspektyvas kompleksinei krantotvarkai tame regione.