SSGG strateginės analizės metodas

Šis strateginių sprendinių generavimo metodas grindžiamas iš anksto nustatytomis nagrinėjamo kranto zonos arealo vidinėmis stiprybėmis ir silpnybėmis bei išorinėmis galimybėmis ir grėsmėmis. Šio metodo taikymas būtent ir pradedamas nuo SSGG (angl. SWOT) analizės skirtingais teminiais aspektais.

Vidinės nagrinėjamo kranto zonos arealo stiprybės ir silpnybės atskirai vertinamos tokiais aspektais: teisiniu, organizaciniu, socioekonominiu, geografiniu, ekologiniu, finansiniu, informaciniu ir komunikaciniu. Tai – vidinių išteklių analizė.

Išorinės aplinkos galimybės ir grėsmės vertinamos tokiais aspektais: politiniu, ekonominiu, socialiniu ir technologiniu (vadinamoji PEST analizė). Pagal šių veiksnių teigiamų pokyčių galimybes kuriami optimistiniai išorės aplinkos raidos scenarijai, o pagal neigiamų pokyčių grėsmes – pesimistiniai.

Inventorizavus visas stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, seka strateginių sprendinių kūrimo etapas. Jame poromis gretinamos skirtingos stiprybės ir silpnybės su galimybėmis ir grėsmėmis. Siūlomi sprendiniai privalo duoti atsakymus į tokius klausimus:

Taigi jei mes SSGG analizės metu nustatysime bent po tris stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, jas derindami tarpusavyje mes gausime net 36 sprendinius, derindami po 4 stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, gausime 64 sprendinius ir t. t.