Žodis "kompleksinis" pabrėžia, kad strateginės analizės procese rengiamos krantotvarkos strategijos turi atitikti kranto zonos kaip sistemos vidinę sąrangą ir ryšius (lot. complexus – ryšys, derinys). Būtina siūlyti tokius krantotvarkos sprendinius, kurie derintų visus krantonaudos ir krantosaugos poreikius ir interesus konkrečiame areale: tiek gamtosaugos, tiek visuomenės, tiek verslo plėtros, tiek strateginius regioninės ir nacionalinės valdžios ar net tarptautinės bendrijos tikslus.