Žodis "pasiūlyti" pabrėžia, kad strateginė analizė neatstoja politinio sprendimo (lygiai kaip rentgeno nuotrauka ar kraujo analizė neatstoja medicininės diagnozės ir gydymo skyrimo). Strateginė analizė skirta padėti susigaudyti sudėtinguose kranto zonoje vykstančiuose procesuose, išryškinti alternatyvias krantotvarkos strategijas, palyginti jų įgyvendinimo pasekmes ir kartu pagerinti priimamų sprendimų kokybę. Už kranto zonos tvarkymą atsakingi pareigūnai gali kaip tinkami naudotis jiems pateiktais strateginės analizės rezultatais ir siūlymais. Jie savo nuožiūra sprendžia, kurie kriterijai yra patys svarbiausi, renkantis priimtiniausią krantotvarkos strategiją iš įvairių pasiūlytų alternatyvų.